Objavljeno: среда, 26. децембар 2018.

Centar za ljudska prava pruža besplatnu pravnu pomoć

I u 2019. godini Centar za ljudska prava-Niš nastaviće da pruža besplatnu pravnu pomoć i pravno zastupanje pred sudovima za žrtve torture i nečovečnog postupanja, građanima sa teritorije cele Srbije.

U skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, za pružanje pravne pomoći i pravno zastupanje angažovani su advokati iz NIša, Beograda, Novog Sada i Novog Pazara koji imaju veliko iskusto u oblasti ljudskih prava.

Pravna pomoć je deo projekta „Sveobuhvatna akcija protiv torture”, čiji je autor Međunarodna mreža pomoći (IAN), a partneri su: Centar za ljudska prava-Niš i Centar za gradjansku inicijativu iz bivše jugoslovenske republike Makedonije.

Projekat finansira Evropska komisija.


Potencijalne žrtve torture i nečovečnog postupanja treba da se jave, radi dobijanja besplatne pravne pomoći i zastupanja pred odgovarajućim sudovima:

– na telefon Centra za ljudska prava-Niš : 018 524 332 ,
– pošalju pismo na e-mail adresu: ni_cent@eunet.rs ili
– poštom na adresu : Centar za ljudska prava-Niš, ul.Cara Dušana, br. 54 PC „Dušanov Bazar“ Kupola, lokal 202 18000 Niš


 

Vaš komentar: