Published On: utorak, 4. februara 2014.

Javni poziv za dodelu stipendija talentovanim sportistima

[dropcap color=“#DD3333″ type=“square“]g[/dropcap]rađanka: Sara Gros

imagesGrad Niš raspisao je Konkurs za stipendiranje talentovanih sportista , a kandidati će se za stipendije prijavljivati  mesec dana, počev od 4.februara.

Sredstava za stipendiranje obezbedio je grad Niš, a namenjena su podsticaju razvoja talentovanih sportista koji postižu zapažene rezultate u oblasti sporta. Javni poziv je objavljen na zvaničnom sajtu grada Niša.

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs moraju da imaju prebivalište na teritoriji grada i da su članovi sportskih organizacija čije je sedište, takođe, na teritoriji Niša. Ne smeju da budu korisnici drugih stipendija ni da su u radnom odnosu.

Stipendija se odobrava onim kandidatima koji nemaju profesinalni ugovor sa klubom, ali je jedan od uslova i da su mlađi od 26  godina. Ova pravila važe za kategorisane sportove.

Pravo na stipendiranje ostvaruju i nekategorisani sportisti koji moraju da ispune, pored opštih, i neke posebne uslove koji su precizno navedeni u tekstu konkursa.

Predloge o dodali stipendije mogu podneti teritorijalni sportski savez ili teritorijalni granski sportski savez i sportske organizacije na obrascu predloga kandidata za dodelu stipendije talentovanim sportistima.

Pored obrasca kandidati podnose i fotokopije liče karte, zdravstvene knjižice, diplome i zvaničnih priznanja o postignutim sportskim rezultatima ali i potvrdu nacionalnog granskog saveza i kluba o članstvu kandidata u navedenoj sportskoj organizaciji i postignutim rezultatima.

Visinu stipendije određuje Komisija, u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu grada. Isplata odobrenih stipendija za ovu godinu vrši se u 12 jednakih mesečnih rata.

Odluka o izabranim kandidatima biće objavljena za zvaničnom sajtu grada Niša.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>