Published On: četvrtak, 21. februara 2019.

Otvara se Kreativni centar Univerziteta Metropolitan

Univerzitet Metropolitan svečano otvara Kreativni centar u sredu, 27. februara 2019. godine, sa početkom od 12 časova u sklopu Poslovno – obrazovnog centra Univerziteta Metropolitan u Nišu. Kreativni centar ima za cilj da omogući praktičnu primenu i nadogradnju znanja i veština studentima, đacima i sugrađanima kroz saradnju sa privrednim sektorom.

Koncept Kreativnog centra Univerziteta Metropolitan podrazumeva kolaborativni multidisciplinarni prostor, gde će studenti i đaci razvijati kreativno razmišljanje, preduzetnički duh i inovativnost u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi. Kreativni centar ističe važnost saradnje između privrednog sektora i univerziteta, kao i misije Univerziteta Metropolitan koje se sastoje iz tri celine – društveni angažman, transfer tehnologija i kontinuirano obrazovanje.

Kreativni centar ima aktivnu ulogu u modernizaciji Univerziteta od obrazovne i naučno-istraživačke, u društveno aktivnu i odgovornu instituciju. Takođe Poslovno-obrazovni centar Univerziteta Metropolitan u Nišu ima veliki značaj u unapređenju obrazovanja grada Niša i razvoju kreativnosti, inovativnosti i preduzetničkih poduhvata kod sugrađana, kao i saradnju sa privrednim sektorom.

Promo

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>