Published On: sreda, 22. januara 2014.

Znakujmo za zdravlje

zdravljeOsobe sa oštećenim sluhom od sada imaju priliku da se informišu o simptomima i prevenciji najčešćih oboljenja putem video snimaka na znakovnom jeziku postavljenih na sajtu www.naklikodzdravlja.com.

Ovaj sajt rezultat je aktivnosti projekta „Na klik od zdravlja“ finansiranog od strane Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Od septembra 2013. godine projekat realizuje Medical Start up klaster, mreža privatnih praksi u oblasti zdravsteve zaštite jugoistočne Srbije, uz pomoć Gradske organizacije gluvih i nagluvih Niš.

Projekat za cilj ima unapređenje kvaliteta života osoba sa oštećenim sluhom i njihovu socijalnu inkluziju kroz savremena sredstva komunikacije.

Četvoromesečno angažovanje motivisanog projektnog tima za rezultat je imalo 40 obučenih gluvih lica za korišćenje IKT alata, 20 gluvih lica uključenih u kreiranje sadržaja sajta, 20 tekstova o zdravstvenim problemima volonterski pripremljenih od strane zdravstvenih radnika iz državne i privatne prakse, 20 video snimaka na znakovnom jeziku, kreiran i ažuriran sajt www.naklikodzdravlja.com.

Volontersko učešće i predlozi za dalje unapređenje položaja osoba sa oštećenim sluhom tokom trajanja i na završnom događaju projekta od strane referentnih zdravstvenih organizacija državne i privatne prakse daju nadu da će biti pokrenute nove konstruktivne inicijative u tom pravcu.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>