Akcija „Zajedno u sportu“

Akcija “Zajedno u sportu” održaće se 25. novembra 2014. godine sa početkom od 13 časova u Osnosnoj školi “Ivo Andrić” u Pribojskoj ulici bb. Događaj ima za cilj motivisanje i podsticanje mladih osoba sa invaliditetom da uzmu aktivno učešće u bavljenju sportom, kao i popularizacija sporta za osobe sa invaliditetom široj društvenoj zajednici.

Na ovaj način, sport će doprineti zbližavanju mladih, uklanjanje predrasuda i stereotipa, stvarajući pozitivnu atmosferu i izgradnju stavova koji su neophodni za prihvatanje različitosti, održivih stilova života i zdravog načina života.

Događaj se realizuje u okviru projekta „Sportska inkluzija”, koji sprovode partnerske organizacije Forum mladih sa invaliditetom i Savez košarkaša u kolicima Srbije, . Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta. Cilj projekta je ostvarivanje prava na jednakost šansi svih mladih u društvu, a posebno mladih iz osetlјivih grupa, kroz sportsko-edukativne aktivnosti koje promovišu i doprinose razvoju sporta osoba sa invaliditetom i društvenom uklјučivanju.

Događaj se realizuje u saradnji sa Sportskim udruženjem osoba sa invaliditetom „Nais“iz Niša.

Na samom početku okupljenima će se obratiti predsednik Saveza košarkaša u kolicima Srbije Mikica Budimirović i ispred Sporskog udruženja osoba sa invaliditetom „Nais“ Bojan Stamenković. Nakon čega će se održati predviđeni program, košarka u kolicima, sedeća odbojka, stoni tenis i benč pres.

A.Ilić