DS-DJB: Srpska napredna stranka nastavlja da obmanjuje javnost

Povodom održavanja tajne rasprave na temu nacrta budžeta grada Niša za 2017. godinu održana je vanredna konferencija Demokratske stranke i pokreta Dosta je bilo. Javnost nije obaveštena o održavanju javne rasprave o budžetu, a sam nacrt budžeta stavljen je na uvid javnosti istog dana u 10 sati, nakon početka održavanja „javne rasprave“, na kojoj je učestvovalo desetak ljudi.

Miodrag Stanković(DS) i Stefan Mitrović(DJB)

Gradska vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom, nastavlja da obmanjuje javnost. Nažalost, nastavlja se kontinuitet loše prakse nove, stare vlasti Srpske napredne stranke i njenih koalicionih partnera. To se vidi na primeru da nema javne rasprave o budžetu kao najvažnijem dokumentu koji Skupština Grada treba da usvoji. Jasno je da postoji centralizacija moći. Smatramo da je to nedopustivo. Građani Niša moraju da znaju na koji način se njihov novac troši. Ovo danas što se dogodilo, da je u Skupštini Grada održana tajna rasprava, jeste povreda osnovnih načela demokratije – rekao je Miodrag Stanković, predsednik Gradskog odbora Demokratske stranke u Nišu.

Miodrag Stanković predložio je da se gradska vlast javno izvini građanima Niša i da organizuje javnu raspravu već u petak, kao i da informiše građane gde mogu da se informišu o nacrtu budžeta grada za 2017.

Na taj način bi se građani, kao i stručna javnost uključila u izradu nacrta budžeta. Nedopustivo je da Niš kao univerzitetski grad, u kome ima mnogo stručnjaka, nema javnu raspravu o budžetu za 2017. godinu. Očigledno da je gradska vlast nervozna. Očigledno da njima nije važno šta građani misle. Nećemo se složiti s tim i oštro ćemo se suprotstaviti tome.

U kratkom vremenu, koje smo imali da razmotrimo budžet, vidimo da se nastavlja sa praksom nerealnog planiranja budžeta. Vidimo da je za 2017. godinu planiran prihod od  poreza na zarade na 3,5 milijarde dinara. Očekivana realizacija od poreza na zarade za 2016. godinu je 3,1 milijardi dinara. Dakle 400 miliona dinara manje. Prihod od poreza na imovinu je planiran na 1,3 milijarde dinara, a očekivana realizacija za 2016. godinu je 800 miliona dinara. Doprinos za uređivanje, planirano je 500 miliona dinara, dok je očekivana realizacija za 2016. godinu samo 10 hiljada dinara. Primanja od prodaje nepokretnosti, plan za 2017. godinu je 920 miliona dinara, a očekivana realizacija je približno oko 5 miliona dinara za 2016. godinu. Primanja od prodaje zemljišta, planirano je 780 miliona dinara budžetom za 2017. godinu, dok je očekivana realizacija za 2016. godinu 46 miliona dinara. Zaključujemo da je isplanirano 3 milijarde dinara više od onoga što je realni pokazatelj u odnosu na realizaciju za 2016. godinu. Da je bilo javne rasprave, verovatno bi taj nacrt budžeta bio drugačiji – izjavio je predsednik Gradskog odbora Demokratske stranke u Nišu, Miodrag Stanković.

Stefan Mitrović, predsednik Gradskog odbora u Nišu pokreta Dosta je bilo, istako je da je dogovor da se održi zajednička konferenciju postignut kao i da se ne dopustimo da iyglasavanje buxeta pro]e bey javne rasprave.

Oko ovakvog poteza gradske vlasti, nema partijskih podela, jer smo mi Nišlije, pre svega. Očekujemo reakciju i građana, nevladinog sektora kao i predstavnika ostalih opozicionih stranaka. Porušena su osnovna demokratska načela. Smatramo da ovde ne treba da postoje partijske podele, već se brani interes građana, koji je ugrožen – rekao je Stefan Mitrović.

Javna rasprava koja je trebalo da se sprovede, na kojoj je trebalo da se diskutuje o budžetu, je postala tajna rasprava.

Skandalozna odluka vlasti, da sinoć zakaže javnu raspravu i da budžet ne dostavi pre početka javne rasprave, govori o tome kako gradska vlast u Nišu i njihovi koalicioni partneri zamišljaju demokratiju. To govori o tome koliko se ne uvažavaju građani Niša i njihovo mišljenje o dokumentu koji je od suštinske važnosti za Grad. Danas je na održanoj javnoj raspravi bilo 10 osoba. Ta praksa isključivanja građana iz bilo kakvog odlučivanja se nastavlja. Nikakva stručna javnost nije konsultovana, krije se od građana. Zašto se krije budžet? Nikakvo zvanično obaveštenje o javnoj raspravi nismo dobili. Za javnu raspravu saznali smo neformalnim kanalima. Budžet uopšte nije postavljen na sajt pre početka javne rasprave. Kako je moguće diskutovati o nečemu što nije bilo dato na uvid javnosti?“ – zaključio je Stefan Mitrović.

Gradjanin.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

© 2022 GRAĐANIN - Gradjanin.rs je upisan u Registar medija Republike Srbije pod rednim brojem: IN000266