Gimnazijalci „Svetozara Markovića“ kreću u radne akcije!

U okviru programa saradnje sa obrazovnim ustanovama koje rade na teritoriji Gradske opštine Palilula, predsednik Opštine, Boban Džunić razgovarao je sa direktorkom Gimnazije „Svetozar Marković“, Olgom Dragojlović, o radu i izuzetnim rezultatima učenika ove gimnazije na domaćim i međunarodnim takmičenjima, novim projektima i podršci u ostvarivanju vaspitno-obrazovnog rada.

slika-2

Direktorka Gimnazije upoznala je predsednika Džunića sa inicijativom učenika škole o formiranju radne brigade koja bi radila na uređenju i održavanju javnih prostora. Ovo radno angažovanje učenika, po rečima Olge Dragojlović otpočelo bi uređenjem prostora oko škole i opštine a zatim po potrebi i na drugim javnim površinama kao što je Spomen park „Bubanj“.

Opština Palilula veoma ceni rad i napor nastavničkog kolektiva u obrazovanju učenika i afirmaciji talentovanih đaka. Mi ostvarujemo veoma dobru saradnju sa menadžmentom škole, pomažemo u ostvarivanju određenih aktivnosti, pratimo i promovišemo rezultate najuspešnijih učenika i njihovih profesora – rekao je Boban Džunić ovim povodom.

Gimnazija da postane škola od nacionalnog značaja

Rezultate, koje u dužem vremenskom periodu postižu učenici ove Niške gimnazije, po rečima predsednika opštine Palilula su od posebnog značaja za našu zemlju, grad.

-Zato smo kao opština, podržali inicijativu škole, upućenu Ministarstvu prosvete Republike Srbije, da se Gimnazija „Svetozar Marković“ u Nišu proglasi školom od nacionalnog značaja, kaže Džunić.

Saradnja opštine Palilula i Gimnazije „Svetozar Marković“ je u proteklom periodu bila veoma uspešna. Tome posebno doprinosi aktivnost Kancelarije za mlade opštine Palilula i saradnja na projektima kao što su „Živeti zeleno“, rad sa volonterima, podrška socijalno-ugroženom stanovništvu opštine „Nove tehnologije i volonterizam“, Festival nauke „Nauk nije bauk“. Zahvaljujući saradnji učenika i profesora niške gimnazije sa kolegama u Francuskoj, Gradska opština Palilula i Opština Dulen potpisali su protokol o saradnji.

(D.V. EKOpolis)

© 2023 GRAĐANIN - Gradjanin.rs je upisan u Registar medija Republike Srbije pod rednim brojem: IN000266