Goran Ćirić: „Utisak nedelje“ je dokaz da je potreban Zakon protiv straha

Demokratska stranka predložila je Skupštini Srbije predlog zakona kojim se vlastima zabranjuje da zloupotrebljavaju organe javne vlasti prema građanima.

Goran Ćirić, narodni poslanik Demokratske stranke i nekadašnji gradonačelnik Niša, kaže da je suština predloženog zakona, uvođenje krivične odgovornosti za funkcionere javne vlasti koji zastrašivanjem ili pretnjom pokušaju da prisile građane da nešto učine suprotno svojoj volji ili odricanjem od svojih zajamčenih prava. Tako bi „svako ko bude želeo javno da iznese kritiku rada bilo kog segmenta države mogao da računa na zakonsku zaštitu u slučaju da bude zastrašivan zbog takvog postupka“.

Goran-Ciric

“Svedoci smo sve većoj cenzuri u medijima, koja se ogleda u skidanju sa programa TV emisija u kojima se može čuti kritička reč, dovoljno je samo da podsetimo na slučaj „Utiska nedelje“. U javnosti se, takođe, stvara atmosfera u kojoj svako ko se osmeli da kritikuje vlast može da računa da će biti provučen kroz medijsko blato koje stvaraju tabloidi. Na kraju, treba podsetiti i na preko 70 slučajeva gonjenja funkcionera Demokratske stranke, gde je u većini slučajeva optužnica odbačena.” izjavio je za Gradjanin, Ćirić.

Predlog zakona sadrži četiri člana. U prvom članu piše da se ovim zakonim štite Ustavom zagarantovana prava svakog građanina, kada zloupotrebom ovlašćenja u obavljanju poslova organ javne vlasti te slobode ugrožava zastrašivanjem ili pretnjom.

I u drugom članu se govori o zastrašivanju i pretnjama. Tu se navodi da je zastrašivanje, kao i svaki postupak koji građane prisiljava da protiv svoje volje, ili odricanjem od svojih stečenih prava, nešto čine ili ne čine predstavlja povredu prava na slobodu i život bez straha.

Treći i četvrti član odnose se na to po kom osnovu će biti kažnjena odgovorna lica ako dođe do kršenja ovog zakona (član 343., 359. i 361. Krivičnog zakonika) kao i vreme stupanja na snagu ovog zakona (osmog dana od objavljivanja u službenom glasniku)

Ustavna osnova ovog zakona sadržanja je u članu 18. i 19. Ustava Republike Srbije kojima je predviđeno da se ustavna prava neposredno primenjuju, kao i da garantuju očuvanje ljudskih prava koja služe očuvanju ljudskog dostojanstva i ostvarivanju slobode i jednokasti među građanima.

Sličan predlog zakona Demokratska stranka podnela je i 1945. godine, pre raspustanja svih opozicionih stranaka od strane tadasnjeg marsala Josipa Broza Tita. Po recima ljudi iz Demokratske stranke trenutna situacija u Srbiji je vrlo slicna situaciji koja je tada bila na politickoj sceni SFRJ.

Igor Aćimović
foto: najvesti.com

© 2023 GRAĐANIN - Gradjanin.rs je upisan u Registar medija Republike Srbije pod rednim brojem: IN000266