Jednokratna pomoć opštine Palilula za „palilulske trojke“

Porodica Miloša i Ane Ilić, koja živi u Naselju „9.MAJ“, pre nešto više od mesec dana (27.juna 2016. godine) postala je bogatija za tri devojčice. Ove „palilulske trojke“, Milica, Marijana i Danica obradovale su svoje roditelje ali i opštinu Palilula koja je ovim povodom odobrila jednokratnu pomoć za nabavku osnovne bebi opreme.

160810-palilula-trojke

Porodični dom malih devojčica posetila je delegacija Gradske opštine Palilula na čelu sa Aleksandrom Ždraletom, predsednikom pštine i Adrianom Anastasov, predsednicom Skupštine GO Palilula. Ovom svečanom činu prisustvovali su i resorni većnici: Miloš Stojiljković, Zlatko Šemić, Ivica Stojanović, Lazar Dinić, Bojana Jović i zamenik predsednika opštine Nikola Božić.

Milica i Marjana su sada kod kuće, a Danica je još u bolnici dok dobije na kilaži.

Pomoć opštine Palilula je došla u pravi trenutak. Moj muž Miloš je vojnik po ugovoru, i to su nam jedini prihodi. Dragocena je pomoć i naših baka, priča mama trojki, Ana Ilić.

O značaju podrške porodicama, me­rama i mogućnostima lokalnih vlasti za pod­sti­ca­nje ra­đa­nja, povećanje nataliteta, predstavnicima medija, obratitili su se predstavnici opštine.

Podrška Gradske opštine Palilula, Milošu i Ani Ilić, mladim roditeljima trojki, je primer odgovorne socijalne politike i naš doprinos politici nataliteta u Nišu i Srbiji, izjavio je predsednik opštine Aleksandar Ždrale. Pla­ni­ra­nja me­ra po­pu­la­ci­o­ne po­li­ti­ke je iz­u­zet­no slo­žen po­sao. Bi­lo da je reč o ma­te­ri­jal­noj po­dr­šci po­ro­di­ci, bi­lo o oču­va­nju od­go­vor­nog ro­di­telj­stva.

Po rečima Adriane Anastasov, predsednice Skupštine, Gradska opština Palilula, kao teritorijalna organizacija Grada Niša, osmišljava aktivnosti i mere koje imaju za cilj pod­sti­canje ra­đa­nja, pod­sti­ca­nje sve­sti o pro­ble­mu i po­sle­di­ca­ma ko­je pro­iz­vo­di ne­ga­tiv­na de­mo­graf­ska sli­ka, planira sred­sta­va u bu­dže­tu za po­pu­la­ci­o­nu po­li­ti­ku i ak­ti­vi­ra­nje dru­gih iz­vo­ra fi­nan­si­ra­nja pu­tem osni­va­nja fon­do­va, fon­da­ci­ja i klu­bo­va do­na­to­ra.

Opštini Palilula je nakon upućenog zahteva i informacije o rođenju trojki brzo odobrila jednokratnu pomoć, kaže Miloš Stojiljković, član opštinskog Vreća. Ovaj poklon paket obuhvata pampers pelene, mleko za bebe, krevetac sa dušekom, flašice. Uputili smo apel ljudimae dobre volje, koji su u mogućnosti, da se jave i pomognu porodici Ilić.

Zakoni koji regulišu finansijsku pomoć ovakvim porodicama omogućavaju opštinama da izdvoje namenska sredstva. Cilj naše opštine je da se promovišu porodice koje počivaju na zdravim temeljima, u kojima vlada ljubav, poštenje i uzajamno poverenje – naglasio je predsednik, Aleksandar Ždrale.

Nastavićemo da pomažemo mladim roditeljima u granicama mogućnosti, jer je poznato da je bebi oprema skupa, naročito za porodice koje su nemaju stabilne izvore finansiranja, rekla je Adriana Anastasov, predsednica Skupštine opštine Palilula. „Pailulske trojke“ su druge po redu trojke koje su posle deset godina rođene na teritoriji opštine Palilula.

D.Vidojković

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *