Ko potresa Medicinski fakultet u Nišu? (foto:zahtevi)

Građanin: prof. dr Dragan Petrović

prof-dr-Dragan-Petrovic1
Građanin: prof. dr Dragan Petrović

„Najvreliji deo pakla rezervisan je za one koji ćute u vreme moralne krize”, napisao je nekada Dante Aligijeri, a to me podsetilo na nedavnu inicijativu u kome profesori Medicinskog fakulteta traže smenu dekana Stevana Ilića. Profesorska reč im nalaže da podignu glas i ne budu nemi posmatrači urušavanja jedne poštovane obrazovne ustanove.

Naime, pojavila se pre nekoliko dana inicitijava 11 redovnih profesora sa Medicinskog fakulteta. Oni su tražili samo da se poštuje zakon i da dekan, kao i svi ostali koji su ispunili dva uslova, moraju da odu u penziju. Država je naložila da svi koji napune 65 godina starosti moraju u penziju, a dekan je to ispunio. I tu nema nikakvih nejasnih činjenica. Zakon je isti za sve. Ali, da je samo to njegova „krivica“ ne bi možda bilo toliko problema. Tih 11 profesora su dostavili Savetu i podatke formulisane u 22 tačke kojima tvrde da je dekan prekršio zakon, statut i druga akta fakulteta. Savet se nije bavio činjenicama nego “analizirao” i brojao potpise. Da li je malo 11 potpisa, da li su potpisi validni ili ne. Potpisi su autorizovani, deponovani, te potpise  stavljaju profesori u indekse, na diplome, doktorate….. i svuda su važeći, samo se ovde dovode u sumnju i diskutuje o nevažnim stvarima. Niko ne pita, da li  je istina to što su napisali i da traže da se činjenice provere preko stručnih službi fakulteta, da li su navodi tačni. To treba proveriti i da je  zahtev podneo i samo jedan ćovek sa potpisom. Istina je samo jedna (ili nije istina) i da je potpisao jedan profesor ili 11 profesora ili 111 profesora, da li bi istina bila manja ili veća. Ili, ipak samo istina. Mnogo je jednostavnije da Savet fakulteta proveri činjenice. I tačka, sve bi bilo razjašnjeno. Ovako (to se zove zamena teza) diskutuje se o perifernim stvarima da bi se sakrila suština. To su potpisali ljudi koji su imali svoj razvojni put dostojan čoveka, koji su imali strpljenje kad nisu imali ništa i  koji imaju stav sada kad imaju sve. Dekan se oglušuje na ova upozorenja a, DIKTATURA JE PRELAŽENJE PREKO UPOZORENJA UMNIH LJUDI.

11profesora

A šta je dekan do sada uradio on je to stavio na papir i ispunio jednu stranu. Na toj strani su i stavke:  1.uspostavio evidenciju o zakašnjavanju, 2.uspostavio evidenciju o korišćenju godišnjih odmora…. i tako redom sve stavke koje iziskuju intelektualni napor!? Videli smo šta je uradio, ali je i dao viziju… šta dalje? U toj viziji on se opet okreće unazad, jedna od stavki je otkloniti nedostatke zgrade aneksa Medicinskog fakulteta. Zgrade koja je 2010.god. dobila nagradu Društva arhitekata Srbije za najbolje arhitektonsko rešenje u Srbijii i nalazi se i u jednom švedskom časopisu kao primer izvanrednog arhitektonskog rešenja. Ostale stavke vizije su donošenje pravlinika o demonstratorima..….. jednom rečju nerazumevanje termina vizija i jednostavno nedostatak vizije.

“Najvreliji deo pakla rezervisan je za one koji ćute u vreme moralne krize” napisao je Dante Aligijeri, zato nemojte da ćutite!

Nećemo da ćutimo, idemo dalje. Fakultet mora da napreduje, ne može jedan čovek da ga zaustavi.  Ovo je samo trenutni zastoj koji će biti otklonjen, a koji ćemo otkloniti jer je Medicinski fakultet jedno zdravo jezgro.