Medjunarodni Dan ljudskih prava – 10.decembar

Centar za ljudska prava Niš podržava kampanju Kancelarije Visokog komesara UN za ljudska prava „Naša prava, naše slobode, uvek“.

human-rights

Visoki komesar UN Zeid Al Ra’ad Husein je u ovogodišnjoj poruci za Dan ljudskih prava ukazao na značaj dva ugovora o ljudskim pravima, usvojena od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pre pola veka Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i pozvao sve zemlje da ratifikuju ove ugovore.

„Danas smo suočeni sa novim rastućim problemima kao što su klimatske promene, terorizam, rast govora mržnje prema verskim i rasnim manjinama, ograničavanje slobode govora i udruživanja i osnovnih prava radnika, kao i pretnja privatnosti u digitalnom svetu. Izazovi našeg doba suočavaju nas sa teškim izborima usred netolerancije i neljudskosti.“

Ova dva ugovora, zajedno sa pravnim okvirom i praksom stručnih odbora koji nadgledaju njihovu primenu, mogu nam pomoći da upravljamo ovim izazovima. Oni obuhvataju osnovne slobode – slobodu od straha, slobodu od nemaštine, slobodu govora i slobodu veroispovesti. Takođe, oni definišu prava koja pokrivaju toliko aspekata ljudskog života: Pravo na slobodu, bezbednost, obrazovanje, zdravlje, jednakost između muškaraca i žena i eliminaciju svih oblika diskriminacije . Ovi ugovori nisu suvoparni, apstraktni pravni tekstovi, već alati kojima se slobode promovišu. Oni su takođe sredstvo kojima narodi pozivaju svoje vlade na odgovornost za poštovanje građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, kao i obezbeđivanje odštete za kršenje ljudskih prava.

Gradjanin.rs/CHR Niš

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *