Niški fakulteti imaju loše sajtove

Projekat “Za odgovornije univerzitete u Srbiji” se realizuje od 2012. godine u saradnji Beogradske otvorene škole i “Ulof Palme” centra iz Švedske. Istraživanje transparentnosti fakulteta je sprovedeno u periodu maj-oktobar 2013. i avgust-oktobar 2014.

Od niških fakulteta koji nisu imali objavljene informacije na sajtu, zatraženo je da dostave te informacije. Posle isteka zakonskog roka za dostavljanje, načinjena je analiza i izvršeno ocenjivanje transparentnosti na skali od 1-5. Za prelaznu ocenu dovoljno je bilo dostaviti samo 6 dokumenata. Ukupan broj fakulteta koji su odgovorili na zahteve je 51 od  140 akreditovanih. Ostali su dobili jedinicu.

Na Univerzitetu u Nišu jedinice su dobili Ekonomski, Pravni, Filozofski, Učiteljski, Medicinski, Građevinsko-arhitektonski fakultet, kao i fakultet Zaštite na radu.

Najveća ocena na niškom Univerzitetu bila je trojka, a dobili su je: PMF, Mašinski i Tehnološki fakultet. Svi ostali fakulteti dobili su ocenu 2.

“Cilj projekta je indetifikacija i rešavanje problema koji postoje u visokom obrazovanju u Srbiji. Istraživanje je pokazalo da je transparentnost poslovanja fakulteta, kako državnih tako i privatnih, na nezadovoljavajućem nivou. To ostavlja razne mogućnosti za koruptivne prakse i razna ostala neakademska ponašanja. U sistemu koji proaktivno pruža informacije svim zainteresovanim stranama, studentskim predstavnicima, studentima, poreskim obveznicima, mogužnosti za takvu lošu praksu su mnogo manje. Zbog toga je potrebno podići nivo transparentnosti poslovanja fakulteta.” – izjavio je za naš sajt Mihailo Gajić, asistent na projektima u Centru za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole.

Neke od tema istraživanja bile su studentske takse, ondosno transparentnost formiranja cenovnika usluga na fakultetu. 2013. godine sprovedeno je istraživanje transparentnosti rada fakulteta. Istraživanje se zasnivalo na analizi dostupnosti informacija od javnog značaja. Napravljen je spisak od 30 dokumenta za koje je procenjeno da su informacije od javnog značaja. Sprovedena je analiza sajtova i njihovog sadržaja. Objavljivanje ovih informacija je minimu dobre prakse o transparentnosti.

Beograska otvorena škola se od 2006 bavi istraživanjem korupcije u visokom obrazovanju u okviru antikorupcijske studentske mreže jugoistočne Evrope. Projekat o istraživanju transparentnosti fakulteta je logićki nastavak ovih aktivnosti, kao brana neakademskom ponašanju na fakultetima u Srbiji.

BOŠ ukazuje na pojavu korupcije u visokom obrazovanju, pokušavajući da je nametne kao svakodnevnu temu. Da je korupcija veliki problem postalo je evidentno izbijanjem afere indeks, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2007. godine, čiji akteri još uvek nisu procesuirani nego su čak napredovali, dobivši najvažnije položaje na fakultetu.

I.A.

© 2023 GRAĐANIN - Gradjanin.rs je upisan u Registar medija Republike Srbije pod rednim brojem: IN000266