Nova stranka: Niška vlast nespososobna da vodi gradsku kasu

Prošlo je nedelju dana od prekinute sednice Skupštine grada i niko za sada ne zna kada će ona biti nastavljena. Dok grad i građani čekaju na nastavak sednice, Nova stranka ukazuje još jednom na potpuni kolaps i blokadu u funkcionisanju skoro svih komunalnih preduzeća, institucija i ustanova, kao i sve veće nezadovoljstvo građana i njihovo sve glasnije negodovanje.

 
Rebalans budžeta grada Niša za ovu godinu, usvojen na sednici skupštine grada prošle nedelje, pokazao je velike nedostatke u izradi strateškog finansijskog dokumenta grada.

Nova stranka podseća da je ovo je drugi rebalans gradskog budžeta od njegovog usvajanja, što ukazuje na nesposobnost lokalne vlasti da realno sagleda sve prihode i rashode gradske kase.

Predstavnici vlasti kao uspeh navode uzimanje kredita za refinansiranje ranije uzetih kredita, i javno se hvale velikom uštedom, i grejs periodom od godinu dana za novouzeti kredit za refinansiranje, ali i istovreme prećutkuju da je u budžetu došlo do ozbinjnih promena.

Tako je doprinos za komunalno opremanje gradskog građevisnkog zemljišta prepolovljen, što pokazuje da su spuštena očekivanja o pozitivnim efektima legalizacije nelegalno izgrađenih objekata. Ozbiljno je umanjena budžetska pozicija prihoda od poreza od zarada, što govori o smanjenju zarada Nišlija i o smanjenju broja zaposlenih.

Indikativno je povećanje sredstava na „nenamenskim pozicijama“. Značajno su povećana sredstva na poziciji Tekuće budžetske rezerve. U pregledu budžeta uočili smo veći broj pozicija „Usluge po ugovorima“, što ne govori bliže o nameni tih sredstava, pa sumnjamo i u ispravnost trošenja tih sredstava.

U delu budžeta namenjenom obrazovanju, smanjena su sredstva za finansiranje programa. Alarmantno je da su i podsticajna sredstva za talentovane učenike smanjena za milion dinara, što samo pokazuje „brigu“ lokalne vlasti za talente.

Iako je rebalansom budžeta predviđeno značajno povećanje sredstava za oblast kulture, nažalost neće biti novih programa, jer je novac namenjen pokrivanju troškova putovanja, plaćanju usluga po ugovorima (oko 18 miliona dinara), nabavci materijala.

Planeri lokalnog budžeta iskazali su i dosledenost na poziciji budžeta „Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka“ , pa na ovoj poziciji ni posle dva rebalansta nema ni jednog dinara.

Nova stranka smatra da je rebalans budžeta urađen da bi se „premostila“ finansijska situacija u gradu, u narednih godinu dana koliko traje grejs period za novouzeti kredit, ali i postavlja pitanje lokalnoj vlasti šta će biti kad grejs period istekne? Da li su sigurni da će ekonomska situacija u gradu biti toliko dobra da će moći da se servisiraju sve tekuće obaveze i iz kojih sredstava će se finansirati najavljena komunalna izgradnja?

Nova stranka Niš

1 Comment

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *