Prva bitka za ”Telekom Srbija” dobijena

piše: Danijela Ružičić
piše: Danijela Ružičić, ekonomski analitičar

Kako ćete da prodajete nešto, ako ne znate šta su EBIT i EBITDA?

EBITDA pokazatelj je postao standardni pokazatelj mnogih menadžera, investitora, analitičara, itd. Menadžeri ga vole jer se lako pamti, lako se računa, a i govori o onome što menadžeri najviše vole, i za što se taj pokazatelj u praksi često koristi, a to je gotovina. Ali, je to gotovina samo u nekom idealnom pretpostavljenom slučaju. Kada ne bi bilo zaliha, potraživanja od kupaca, obveza prema dobavljačima, sav taj dobitak bio bi na tekućem računu odnosno gotovina. Da bi se odredio slobodni novčani tok, EBITDA treba ispraviti za zalihe, potraživanja od kupaca, obaveze prema dobavljačima!

EBITDA pokazateljem se utvrđuje koliki procenat dobitka pre kamata, poreza i amortizacije ostaje kompaniji po svakoj jedinici (dinaru) poslovnih prihoda (EBITDA marža). Veća je vrednost EBITDA marže povoljnija, jer takvim kompanijama ostaje veći dio prihoda nakon pokrića poslovnih troškova u odnosu na one koji ostvaruju niže vrednosti ovog pokazatelja.

Sa druge strane, razlika između poslovnih prihoda i rashoda predstavlja poslovni rezultat. Često se ovaj rezultat naziva kao EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)

telekom1

POSLOVANJE ‘’TELEKOMA’’ SA SVIM ZAVISNIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U 2014. GODINI

U 2014. godini ostvareni su ukupni poslovni prihodi u iznosu od 122,4 milijarde dinara i viši su za 2,5% u odnosu na 2013. godinu. U posmatranom periodu poslovni rashodi rastu za 2,0% i iznose 101,3 milijarde dinara. Finansijski rashodi, neto, rastu za 1,5 milijardi dinara. Negativne kursne razlike, neto rastu za 2,4 milijarde dinara, dok su troškovi kamata, neto, niži za 836 miliona dinara.

U 2014. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 17,8 milijardi dinara i raste za 13,4% u odnosu na prethodnu godinu. U 2014. godini, EBIT iznosi 21,1 milijardu dinara (rast za 4,8%), a EBITDA iznosi 46,5 milijardi dinara (rast za 2,9%).

Poslovni prihodi rastu za 2,9 milijardi dinara uglavnom zbog rasta prihoda mobilne telefonije. Mobilna telefonija raste za 1,9 milijardi dinara, najvećim delom zbog postpaid. Poslovni rashodi rastu za 2,0 milijarde dinara uglavnom zbog rasta troškova prodatih mobilnih telefona i uređaja u okviru paketa, rashoda za emitovanje T sadržaja i ostalih rashoda poslovanja

POSLOVANJE ‘’TELEKOMA SRBIJE’’, BEOGRAD

U 2014. godini ostvareni su ukupni poslovni prihodi u iznosu od 89,6 milijardi dinara i blago rastu u odnosu na 2013. godinu (0,6%). U posmatranom periodu poslovni rashodi su na približno istom nivou (rast za 0,1%) i iznose 73,9 milijardi dinara.

Finansijski prihodi, neto, opadaju za 1,7 milijardi dinara uglavnom pod uticajem viših negativnih kursnih razlika, neto, (porast od 2,3 milijarde dinara). S druge strane, rashodi kamata, neto su niži za 822 miliona dinara. Neto dobit iznosi 16,9 milijardi dinara raste za 10,1% u odnosu na 2013. godinu. U 2014. godini, EBIT iznosi 15,7 milijardi dinara (rast za 3,2%), a EBITDA 32,2 milijarde dinara (rast za 2,0%).

Jedan od faktora koji utiču na rast neto dobiti u 2014. godini je priznavanje odloženih poreskih sredstava po osnovu neiskorišćenih poreskih kredita. Poslovni prihodi rastu u odnosu na 2013. godinu za 539 miliona dinara. Prihodi mobilne telefonije rastu za 400 miliona dinara. Najveći uticaj imaju postpaid i ostale usluge koje rastu za 1,8 milijardi dinara, dok prepaid opada za 1,1 milijardu dinara. Interkonekcioni prihodi su niži u odnosu na prethodnu godinu za 122 miliona dinara. Prihodi od fiksne telefonije, interneta i multimedije opadaju. Ostali poslovni prihodi rastu za 1,1 milijardu dinara, zbog naplate prethodno obezvređenih potraživanja. Dugoročne obaveze u 2014. godini rastu za 4,4 milijarde dinara zbog restruktuiranja sindiciranog zajma od banaka u januaru 2014. godine. Istovremeno, tekuće dospeće dugoročnih kredita je niže u odnosu na uporedni period.

Ostale kratkoročne obaveze na dan 31. decembar 2014. godine iznose 23,3 milijarde dinara i više su za 9,2 milijarde dinara u odnosu na 2013. godinu. U decembru 2014. godine doneta je odluka o raspodeli privremene dividende akcionarima u iznosu od 10,5 milijardi dinara, koja je isplaćena u januaru 2015. godine. Značajno smanjenje koeficijenta zaduženosti na dan 31. decembar 2014. godine uslovljeno je najvećim delom otplatom dugoročnih kreditnih obaveza I povećanjem gotovine.

TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE akcionarsko društvo, Banja Luka

Ukupno ostvareni prihodi u 2014. godini iznose 29,3 milijarde dinara i za 7,0% su viši u odnosu na prethodnu godinu. Poslovni rashodi iznose 22,4 milijarde dinara i rastu za 6,0% u odnosu na 2013. godinu. Neto dobit u 2014. godini iznosi 6,4 milijarde dinara i raste za 9,3% u odnosu na 2013. godinu. EBIT iznosi 6,9 milijardi dinara (raste za 10,2%). EBITDA iznosi 12,8 milijardi dinara (rast za 3,5%).

DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE „mtel“ DOO., Podgorica

Poslovni prihodi rastu za 1,9 milijardi dinara uglavnom zbog rasta prihoda mobilne telefonije (za 1,4 milijarde dinara) i multimedije (za 711 miliona dinara). U 2014. godini poslovni rashodi rastu za 1,3 milijarde dinara uglavnom zbog štete na opremi i zalihama nastale u majskim poplavama (porast od 389 miliona dinara), troškova zaposlenih (porast od 239 miliona dinara) i marketinga (porast od 232 miliona dinara). U 2014. godini, na ime dividendi akcionarima je isplaćeno 5,7 milijardi dinara, od čega Matičnom društvu 4,0 milijarde dinara. U 2014. godini, poslovni prihodi iznose 4,8 milijardi dinara I rastu za 1,1%.

Poslovni rashodi iznose 4,7 milijardi dinara i rastu za 2,3%. Neto dobit u 2014. godini iznosi 57 miliona dinara i niža je za 51,7% u odnosu na prethodnu godinu. EBIT iznosi 145 miliona dinara (pad za 26,8%), a EBITDA 1,2 milijarde dinara (pad za 3,5%). Poslovni prihodi rastu za 51 milion dinara. Na rast su uticali prihodi mobilne telefonije, prevashodno prihodi od prodaje mobilnih aparata. Poslovni rashodi u 2014. godini rastu za 104 miliona dinara, pre svega zbog viših troškova prodatih mobilnih aparata u okviru paketa.

Ovo je bila kratka retrospektiva poslovanja ”Telekoma” a.d., sa svim zavisnim privrednim društvima. Još jednom, nije postojao, niti postoji ekonomski razlog za prodaju ”Telekoma”!

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *