Uroš Parlić: TON dobro radi i uvek će biti uz Nišku banju

Poštovana g-đo Đorđević,

Iz vašeg „otvorenog pisma“ potpuno mi je jasno da vam teško pada da prihvatite realnost trenutne situacije turizma u Niškoj Banji. Vašim pismom stičem utisak da “kucate na otvorena vrata” a moje saopštavanje tužne istine o našoj Banji doživljavate kao da ja i ljudi u TON-u snosimo najveću odgovornost za to stanje, navodeći kao krucijalni dokaz moju izjavu u Narodnim novinama “da nedostaju kapaciteti” i moj “izostanak sa otvaranja vašeg velelepnog objekta” koji se inače odmah nakon otvaranja nalazi na našem veb sajtu i u svim štampanim brošurama TON-a.

UROS-PARLIC-WEB
foto: FB/Uroš Parlić, direktor TON

Moj stav, da iz čisto praktičnih razloga ne posećujem “Svečana otvaranja” objekata pa čak i kada je u pitanju,kako kažete “velelepna vila” sa kapacitetom od 13 soba ne možete da tumačite na takav način jer su bez mog prisustva u Banji otvarane i rade i Vila Zone sa 15 apartmana kao i Vila Markov konak sa 20 soba i vila Priča sa 10 soba pa nemaju utisak da su u podređenom položaju. Inače u mnoštvu svakodnevnih dešavanja i manifestacija koje obilazim isključivo zbog turizma ipak ne stižem niti posećujem “svečana otvaranja ”kao ni manifestacije poput Slava gradskih Opština, Mesnih zajednica, Javnih preduzeća, političkih partija pa niko od njih nije došao do zaključka da sa TON-om ne sarađuje niti da mojim izostankom sve to dobija drugačiju konotaciju.Zbog svega toga, svakako ne mislim da prema vašem savetu “treba da ćutim” već naprotiv da nastavim da glasno upozoravam na loše stanje u Banji , što i radim nadajući se da će se sve strukture pokrenuti kao u primeru jedne loše ideje Parking servisa o naplati parkinga u Banji koja je na sreću na vreme odbačena kao pogrešna.
Turizam jeste tercijerna delatnost ali za Niš po mojoj proceni a i rezultatima sve više primarna, jer naš grad odavno nije više grad elektronike i industrije ali je ipak privredno, naučno, kulturno i političko središte regiona jugoistočne Srbije pa samim tim postoji mnogo potencijala za razvoj drugih delatnosti a među njima su turizam i usluge.
Zato bih naglasio da se sa Vama jedino mogu da složim sa stavom predsednika opštine Vidanovićem da nije iznenađen odlukom da se Banja ne nalazi na listi destinacija sa podsticajnim državnim “Voucher”-ma ali iz potpuno drugih razloga jer je Opština Niška Banja osim potencijala za razvoj turizma i dalje bez ideje šta i kako dalje i svakom danom sve više u turističkom mraku , jer ako se slažete za razvoj je potrebno mnogo više od dobre volje i deklarativnih stavova ” da nas neko sapliće”. Ne manje važno napomenuti da to ne govorim kao političar jer to nisam nikada bio, niti se nakon 30 godina uspešne i međunarodne karijere u turizmu u tom svojstvu nalazim u TON-u na predlog vladajuće političke partije ako to vama ne predstavlja smetnju za kako kažete „podizanje Banje iz pepela”.

Niška_Banja
foto:vikipedia.org

Takođe, potpuno su netačni vaši navodi iz pisma da ja, niti TON ne znamo gde se nalaze svi lokaliteti u okolini Banje jer sam ih za vašu i informaciju javnosti stalno obilazio a na samim lokalitetima dobra grupa ljudi iz TON-a i ja smo lično radili tokom više meseci poslednjih godina.Sve te manifestacije koje smo organizovali i pomagali su uglavnom imale za cilj i dovele određeni broj ljudi u Banju ali ne povodom medicinskih tretmana već isključivo iz sfere turizma.To što sada Banja ima 2 zatvorena i jedan srušen hotelski objekat, da nedostaje vizija i dobra strategija razvoja turizma svakako nisu u domenu moje i odgovornosti TON-a. Nečija ideja da u Banji organizuje pihtijadu !!! i kulturno leto sa lošim sadržajem kao vrhunske događaje kao i postojanje dva turistička udruženja građana koja međusobno ne sarađuju ipak nisu naša krivica. A svoju krivicu takođe ne vidim ni u izboru projekata “obnove starog kupatila” i popločavanja gradskog šetališta jer to realno ne predstavlja velike inovacije ali se stalno ponavlja u svim planovima za razvoj i pomoć turizmu u Banji !!! Proletos završena manifestacija Svetske izložbe pasa kojoj smo bili partneri kada je preko 400 ljudi krenulo da putem interneta traži smeštaj u Banji me je još jednom uverila u loše činjenično stanje, da banja nema dovoljne niti dobre kapacitete niti ih osim sa izuzetkom nudi modernim sredstvima komunikacije. Institut Radon posluje uglavnom kao zdravstvena ustanova, veliki deo privatnog smeštaja je slabije kategorije ali i stanja, pa se zaista ne bih složio sa vašom kritikom, jer ne razumem čime demantujete i o kojim to velikim kapacitetima govorite u svom pismu, pominjući vaš i druge“Vile” sa ukupno ne više od 60 soba .Poštedeo bih vas ovog puta svih komentara koje smo dobijali od putopisaca i turističkih promotera koje smo dovodili u N.Banju jer svakako ne biste bili zadovoljni njihovim zapažanjima o Banji i opštim utiskom o turizmu u Banji kao u vremeplovu sa završetka prošlog veka.
Uprkos tome, u svim svojim nastupima i svim kanalima promocije, Turistička organizacija Niš je obuhvatila sve segmente koji predstavljaju grad Niš i njegovu okolinu kao turističku destinaciju dobrog turističkog sadržaja. I zahvaljujući tome, Grad Niš i pored loših turističkih pokazatelja u Banji je u za turizam odličnoj 2014 godini beležio stabilan rast broja turista od 9% i broja noćenja 17% u odnosu na isti period 2013, kao i skoro 25% povećanja u prvih 5 meseci ove godine godine u odnosu na 2014.godinu.
Brendiranje grada Niša i okoline kao dobre turističke destinacije ogledalo se u svim aktivnostima u okviru marketinga TON-a , kroz promovisanje, njegove istorije, kulture, manifestacija kao i prirodnih lepota i resursa njegove okoline. Turistička organizacija Niš se oslanjajući na pozitivne rezultate rada prethodnih godina, i u 2015. god. nastavila trend modernizacije u promociji a u skladu sa svetskim trendovima i tražnjom sa raznovrsnim programima za aktivni odmor stalno promovisala Grad Niš i okolinu kao destinaciju koja nudi brojne mogućnosti i idealne uslove i za “outdoor”aktivnosti , gde zbog trenutnog stanja u Banji još jedino ima mogućnosti za povećanje broja gostiju.

Kako bi se zadovoljila rastuća tražnja za taj,sve aktuelniji „aktivni odmor“, TON je objedinio sve nosioce ovakve ponude u Nišu i svima pružio maksimalnu podršku kroz promovisanje okoline Niša i lokaliteta koji su idealni za tu vrstu turizma; Niška Banja, Sićevačka klisura, klisura Jelašnica, Suva Planina, Seličevica, Cerjanska pećina.Tim povodom TON je po prvi put sva ta mesta obeležio novom turističkom signalizacijom, pripremio i štampao dvojezičnu brošuru „Niš Adventure“ (na srskom i engleskom jeziku) u kojoj su Niš i okolina predstavljeni kao interesantna destinacija za avanturistička putovanja, i bavljenje adrenalinskim turizmom. Na interesantan način uz dosta fotografija predstavljene su sve prirodne atrakcije, kao i svi gore pomenuti lokaliteti, sa informacijama i kontaktima onih koji pružaju usluge za aktivan odmor, kao i sa kontakt informacijama o smeštajnim kapacitetima Niške Banje, gde se između ostalog pored ostalih nudi i pomenuta „velelepna ”Vila DND“ ali i druge info poput restorana u Niškoj Banji i okolini.
Pružanje naše podrške ogledalo se i kroz organizaciju, pa i pružanje tehničke i logističke podrške mnogim manifestacijama na teritoriji vaše gradske opštine jer su direktno promovisale Nišku Banju i njene prirodne lepote i sadržaje.

Da pomenem da je prvi planinski maraton, “Sky race Sokolov put“, održan po prvi put u Srbiji 2014. godine i to na obroncima Suve planine, sa startom u Niškoj Banji, u organizaciji Turističke Organizacije Niš i Asocijacije Skyrunning Serbia.
Zbog ogromnog interesovanja i uspeha koji je manifestacija ostvarila, drugi po redu planinski maraton preko Mosora, Sokolovog kamena, do najvišeg vrha Suve planine Trema održan je i ove godine, na istom mestu, sa rekordnim brojem učesnika i tom prilikom napravljen promo materijal za Banju i okolinu koji se vrti na mnogim tv kanalima u Evropi. Planinski maraton „Sokolov put“ je imao podršku Grada Niša i opštine Niška Banja, s obzirom da pored popularizacije zdravih stilova života, ova manifestacija nosi sa sobom i promociju prirodnih resursa i turističkih potencijala Suve planine, Niške Banje, Niša i okoline za koje kažete da “ne znam gde se nalaze” . Veliki uspeh koji je trka imala dokaz je da ova vrsta turizma ima šansu za dalji razvoj, s obzirom na tražnju kao i uslove koje okolina Niša nudi.
Pored Sokolovog puta, Turistička organizacija Niš je podsticala i podržavala i ostale manifestacije u domenu aktivnog odmora, koje se održavaju u Niškoj Banji i okolini, kao što su: trka izdržljivosti “X Trail” u Jelašničkoj klisuri, Biciklistička trka – „Trofej Konstantin“, Paraglajding kup – takmičenje u paraglajdingu („Nis Open 2014“ i „Sicevo Open 2015“), ali i one drugačijeg tipa, kao što su: Gljivarijada – Međunarodna turističko-mikološka manifestacija, Festival etno stvaralaštva „Etno susreti“ ”Shuting relly” Safari kluba, Svetska izložba pasa na terenima fudbalskog stadiona u Banji .

Da ne zaboravim na Manastir i hidrocentralu Sveta Petka koju smu uvrstili kao novu turističku destinaciju “Putevima Tesle” i u saradnji sa preduzećem Jugoistok otvorili za posetu turistista.
Naravno, treba napomenuti da su još 2013. God. u organizaciji TON-a.započete aktivnosti za uređenje i pripremu terena i staza Niške banje i okoline za održavanje ovih manifestacija. Da pomenem instalaciju info kioska u okviru projekta prekogranične saradnje, popravka svetlećih bilborda, pa čak i sam rad našeg info centra kao vrsta podrške jer bi po svim pokazateljima turističkog prometa on odavno trebalo da bude zatvoren jer većeg broja turista u ovakvoj banji uglavnom nema.
Promocija Niške Banje, koju kako navodite ignorišem ogledala se i kroz promovisanje njenih sadržaja na svim Sajmovima turizma i nastupima na manifestacijama gde je TON učestvovao.
U tu svrhu TON je štampao i sveobuhvatnu dvojezičnu brošuru Niška Banja , na srpskom i engleskom jeziku, koja sadrži sve važne informacije potrebne turistima za organizaciju svog boravka u ovom centru, obuhvatajući opšte informacije, istorijat Niške banje, kulturno-istorijske spomenike, događaje, zdravstveni turizam sa Institutom „Niška Banja“, smeštaj u vilama, prenoćištima i privatnim smeštajnim kapacitetima i druge informacije.
Turistička organizacija Niša je u 2013. započela realizaciju projekta koji je poboljšao turističku signalizaciju grada Niša i okoline i ovim projektom obuhvaćena je i Niška Banja i sve prirodno turističke tačke u banji i okolini.

Osim turističkih putokaza u gradu i okolini,izvršena je izrada i postavljanje sveobuhvatne turističke signalizacije od tabli „Dobrodošlice“ na ulazima u Niš do deskriptivnih tabli na preko 80 lokacija u Nišu i okolini za označavanje značajnih arhitektonsko-građevinskih objekata kao i ostalih značajnih turističkih i prirodnih lepota i tačaka od kojih se mnoge nalaze na teritoriji Opštine Niška Banja.

Sve naše aktivnosti na uspostavljanju redovnog saobraćaja na Aerodromu Konstantin Veliki pa i sada, nakon uspostavljanja redovnog saobraćaja ali ovog puta bez uludo plaćenih praznih sedišta idu u prilog svih naših napora da se poveća broj turista i broj noćenja samim tim i turistička potrošnja u Nišu čiji je Banja sastavni deo.
Tako da imajući u vidu vaše mnogobrojne netačne navode uz sve što smo radili na promociji turizma u Banji mišljenja sam da odgovore na mnoga otvorena pitanja o turizmu u Banji ipak prvo potražite u lokalnoj zajednici kako bi se konačno započelo popravljanje postojećeg stanja a ne putem otvorenih pisama, bez argumenata, pisanih sa ko zna kojom namerom.

S poštovanjem Turistička organizacija Niš, Uroš Parlić

17 Comments

 1. Pedja srednjoskolac trži da mu „tepamo“ od mila njegov nadimak,a potpisuje pismo u kome je izlupetao takve gluposti o Banji kao direktor TON-a… e moj ti ni kum Perišić više ne može da pokrije tvoju nesposobnost i lupetanja…

 2. Molim sve da me ne prozivaju u komentarima jer ne koristim pseudonim niti bih se upustao u takve uvredljive rasprave I licna vredjanja Napisao sam opsiran odgovor doticnoj gospodji I naveo sve ono sto smo u TON- u radili za banju.Sve drugo sto citam su uvrede optuzbe..

  1. Gospodine Parlicu, red bi bio da budete malo realni.
   Slazem se da je jedan od hendikepa Niske Banje situacija sa hotelima gospodina Srbe Ilica i problem sa nekadasnjim hotelom Djoke Jovanovica (kasnije „Srbija“) koji bi usput trebalo da bude zgrada pod zastitom drzave. Takodje se slazem da Niskoj Banji nisu potrebne manifestacija kao sto je pomenuta pihtijada, a istina je i da je „Kulturno Leto“ jezivo organizovano (doduse, treba naglasiti da je budzet kulturnog leta izuzetno nizak. Nisam siguran, ali mislim da iznosi oko 1.000.000 dinara sto je smesna suma i za jedno vece, a kamo li za visednevnu manifestaciju). Sve to stoji, stoji i nesto sto niste reki, a to je generalno gledano prilicno los mentalitet predstavnika vlasti Niske Banje, ali stoji i to da Niskoj Banji nije potrebna ni ovakva TON i Vi na njenom celu, posebno dok imate „razumevanja“ za promasene partijske kadrove i dok ste pod patronatom nesposobne vlasti.
   Niste primetili reklame smestaja „modernim metodama“? Ja sam primetio da je sajt TON jedan od najmanje zastupljenih sajtova u pretragama na temu smestaja u Niskoj Banji jer SEO sajta nije odradjen kako treba. Privatni sajtovi su daleko ispred vas. Takodje sam primetio nestanak fotografija smestaja u Niskokoj Banji sa vaseg sajta i to tako stoji… Niti ko od vas primecuje, niti kome smeta. Nema veze sto se sajt raspada. Mozda poznajete, kao sto kazete, potencijale Nisa i okoline, ali definitivno ne poznajete sajt organizacije koju vodite. Savetujem Vam da krenete odatle. Ne kosta puno, a zaposleni clanovi partija bi mogli da pokusaju da zarade svoju platu i dovedu taj sajt u red.
   Kazete kako se Niska Banja nije nasla na listi turistickih destinacija u kojima letovanje gradjana subvencionise vlada Srbije zbog „nedostatka smestajnih kapaciteta“??? Jeste li Vi pogledali listu od 243 objekta koji primaju vaucere? Ukoliko jeste, videli ste koje su se sve zabiti nasle na toj listi. Ne gospodine Parlicu, nisu problem smestajni kapaciteti sto nas nema na toj listi, problem je Vasa nesposobnost i nesposobnost gradske vlasti da se izborite za svoju Nisku Banju kod svojih gazda u Beogradu. Koliko god da su smestajni kapaciteti Niske Banje mali, ipak nisu popunjeni, a Vi se trudite svim silama da gostiju bude jos manje. Gosti koji posecuju banje uglavnom odsedaju u privatnom smestaju, a ne u hotelima koji su Vama toliki problem (slicno kao i veliki broj ljudi koji ide na more). Zbog tih nespretnih vaucera ce neki stalni gosti ove godine promasiti Nisku Banju i otici u neku drugu za koju ce dobiti vaucer. Dakle ne samo da necemo privuci nove turiste vec cemo izgubiti deo starih i stalnih jer Vi i predstavnici gradske vlasti niste umeli (ili niste hteli) da se izborite za svoju banju (ako je uopste dozivljavate kao svoju).

   Prijateljski pozdrav uz zelju da analizirate malo odnos TON i grada Nisa prema Niskoj Banji, koja JESTE ne veliki vec najveci turisticki potencijal grada. S’ obzirom na to da pominjete svoju uspesnu medjunarodnu karijeru, ubedjen sam da ste culi za tzv. Medical, ili Health Tourism koji je u svetu vrlo aktuelan. Verujem da ne moram dalje da Vam pricam…

 3. Moje prezime nije Parlic,ali sam bar komentar poslao pod nadimkom Pedja kako me zovu od malena, puno ime Predrag,a to je mnogo korektnije i postenije nego biti neki CV,ZLJ,BLJ itd,Zaista ne znam ko ste sta radite i cime se bavite,ali sudeci po vasoj omiljenoj reci mulj,mulja,muljanje nesporno je da se vase stanje intelektualne svesti nalazi bas tamo gde ocigledno najvise boravite…MULJ,DNO,ZABOKRECINA ,a u takvom ambijentu mozda i ima veze ko je kome kum sa nedostatkom smestajnih kapaciteta u Niskoj Banji @CV

  1. @Pedja Parlicu nikako da odgovorite gde se mogu videti ugovori aerodrom,Milanski edikt,regionalne deponije i …… .. koje je sklopio Bermutski trugao Perisic,Avramovic i Parlic na stetu Nisa?

 4. Gospodin Parlic se bavi turizmom preko 20 god,a kada bi vi potrosili makar delic vremena na svoju profesiju i posao koji obavljate,umesto sto istraxujete lozu,porodicno stablo i kumovsko rodbinske veze g.Parlica bilo bi nam svima bolje.Inace moja skromna saznanja govore da su g.Perisic i g.Uros Parlic kumovi dugi niz godina i ako mi racionalno objasnite kakve to veze ima sa smestajnim kapacitetima u N.banji „skidam kapu“ Po toj vasoj „iscasenoj logici“ i moj kum Marko koji je mesar ispada kriv za unistavanje stocnog fonda u Gruziji @CV

  1. Perisic kum,Avramovic pobratim a sta mu onda dodje Bulatovic?Neznam sta mulja vas kum sa stokom ali ovo drustvance ciji je clan vas g.Uros P. mulja sa ugovorima i narodnim parama pa zbog toga nijedan gradjanin nemoze videti ugovore aerodroma,deponija,proslave Milaskog edikta…….. @Pedja Parlicu?

 5. Gospodin Parlic je covek iza koga stoji besprekorna karijera,koji je posrnuli Srbija turist uspeo da vrati na turisticku mapu Srbije u vreme dok je rukovodio ovim preduzecem,koga su inostrane kompanije angazovale za poboljsanje svoje turisticke delatnosti konkretno na Kopaoniku i covek koji je uvazeni turisticki poslenik priznat u medjunarodnoj strucnoj javnosti.Verovatno zato sto je „nestrucan“. Od kada je na selu TON-a rezultati su vidljivi golim okom,spomenimo WIZZAIR koji je poceo da leti iz Nisa licnim angazovanjem g.Parlica.Znamo da je u nasoj sredini nekome najteze priznati uspeh,pa makar on bio od opsteg interesa,a Suzani Djordjevic koja se zaista uspesno bavi sindikalnim aktivnostima porucujem da nastavi sa radom u sferi koja joj je poznatija,a nabavka smrznute ribe,polutki ,peciva i placanje odmora na rate je takodje opste dobro i u tome je treba apsolutno podrzati.

  1. Gospodin Parlic ima samo srednju skolu i kum je Perisicu kao sto je i pobratim Avramovicu,a ugovor izmedju WIZZARI i NIS niko ziv nije video. @Pedja?

 6. Molio bih moderatora da ne pušta uvredljive komentare. Što se Banje tiče, stvar je jasna kao dan. Lokalni političari nemaju viziju, a ne dopuštaju savete i ne primaju sugestije kao nešto dobronamerno.

 7. Kako ovog čoveka nije sramota da ovoliko laži kažeš. Moja svekrva godinama koristi banju, a ti nesposobnjakoviću kažeš da za Nišku Banju da nema kapacitete i da ne važe vaučeri jer si nesposoban i ništa ne radiš. Za takvu izjavu odma treba da dobiješ otkaz. Koliko vas samo ima tamo i niko ništa ne radi, samo primate platu.

  1. Gospodjo, smirite strasti. Odlicno je sto Vasa svekrva godinama posecuje Nisku Banju, medjutim ovde se govori o tome da Niska Banja nema mogucnosti za istovremeni prihvat veceg broja gostiju. Verujem da mali procenat uopste razume ovaj odgovor, ipak je blizi srcu i mentalnom sklopu nasih sveznajucih sugradjana, ono prvo Otvoreno pismo gospodje „sluzbenice“.

 8. Овај човек лаже као пас, то је најмање што могу да каже. Ђубре лоповско, лажов.

 9. Treba svi da se sučelimo sa gorkom istinom. Moj predlog gradskoj vlasti je da uzme značajno učešće u prodaji hotela u okviru Srbija turista. Joint venture model ili jpp sa ili bez elemenata koncesije za stvaranje turističke suprastrukture, a ideja o Akva parku(Lozni kalem) hitno u realizaciju.. modernizacija zdravstvenog turizma, etno turizam, ekstremni, i kongresni, su koncepti na kojima treba da počiva ponuda Niške Banje.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *