Vladika Jovan počasni član USN „Car Konstantin“

Udruženje stvaralaca Niša „Car Konstantin“ na redovnoj Izbornoj skupštini održanoj u Svetosavskom domu za svog počasnog člana izabralo vladiku niškog dr Jovana /Purića/, a za predsednika Skupštine i predsednika Upravnog odbora ponovo izabralo profesora dr Mileta Novakovića i profesora mr Novicu Ranđelovića. Usvojen bogat program aktivnosti udruženja u tekućoj godini, bez obzirašto još nema nikakav radni prostor, ali zato ima veliki broj pojedinaca, ustanova i institucija spremnih na saradnju sa USN.

????????

Među brojnim inicijativama i akcijama u okviru svojih preogramskih aktivnosti jednoglasno usvojenih na redovnoj Izbornoj skupštini, kapitalni poduhvat je svakako nastavak rada na priređivanju i izdavanju enciklopedije „Znamenite ličnosti Niša“, koja se radi uz blagoslove patrijarha Irneja i vladike Jovana, a uz partnerstvo sa Niškim kulturnim centrom /NKC/. Očekuje se da ovaj projekat finansijski podrži Ministarstvo kulture Srbije. Iz bpgatog programa rada za tekuću godinu vredi izdvojiti Godišnju multidisciplinarnu smotru stvaralaštva „Nišlije svome gradu“, planiranu za junske Dane cara Konstantina, zatim ciklus pojedinačnog  predstavljanja najistaknutijih stvaralaca u gradu, formiranje Registra pronalazača, inovatora i racionalizatora i okrugli sto o većem stimulisanju ove vađne oblasti,majsku tribinu na temu „Doprinos stvaralaštva mladih afirmaciji i razvoj grada, Okrugli sto o Nišu kao prestonici horskog stvaralaštva tribinu „Pravoslavlje i teološko stvaralaštvo u funkciji duhovnog oplemenjivanja grada i građana“, okrugli sto na temu „Niš-sajamski grad“ i brojne druge aktivnosti u oblasti kulture, afirmacije stvaralaštva i izdavaštva.

Posebno je zanimljivo i nekoliko inicijativa koje će u toku ove godine USN uputiti gradskim vlastima. Jedna od njih je da se prošle godine preminulom slikaru iz Njujorka Radovanu Laletu Đuriću, osnivaču Niške art fondacije /NAF/ podigne bista ispred zgrade Fakulteta umetnosti, a da jedna ulica u gradu ponese njegovo ime. Sa grupom za likovnu umetnost Fakulteta umetnosti i profesorom Pericom Donkovim USN će biti pokretač akcije „muralizacije“ grada kako bi se muralima „pokrili“ mnoge ružne fasade i prostori u gradu.USN će gradskom parlamentu uputiti i inicijativu za izmenu grafičkog rešenja Grba Niša, jer brojni kvalifikovani stručnjaci i9 građani  smatraju da je postojeći grb loše dizajnersko i likovno rešenje.

Iz Programa rada USN za ovu godin izdvajamo i inicijativu da se sa Narodnm bibliotekom „Stevan Sremac“ i drugim ustanovama kulture kontaktira zagrebačka firma „Astrografik“ koja je novi vlasnik štamparije „Prosveta“, kako bi se iz magacina preuzele i seoskim, školskim i drugim bibliotekama besplatno podelile vredne knjige nastajale u višedecenijskoj izdavačkoj produciji. Realni je rizik da vlasik iz Zagreba rastereti magacinski prostor „Prosvete“ tako što je vredne knjige prodati kao stari papir, čime bi završile na reciklaži.

M.Doderović

© 2022 GRAĐANIN - Gradjanin.rs je upisan u Registar medija Republike Srbije pod rednim brojem: IN000266