Agencija za borbu protiv korupcije pred sudom u Strazburu?

[dropcap color=“#DD3333″ type=“square“]g[/dropcap]radjanin: Z. Miladinović, novinar lista „Danas“

Zorica-MiladinovicČlan Gradskog veća Niša Srđan Aleksić (SNS) podneo je žalbu protiv nedavne preporuke Agencije za borbu protiv korupcije da bude razrešen sa te funkcije zbog sukoba interesa koji je ustanovljen jer je kao advokat učestvovao u sudskim sporovima u kojima su se pojavljivala gradska javna preduzeća.

On je najavio da će podneti ostavku, ukoliko i drugostepena odluka Agencije bude identična, ali da će takvu odluku „obarati“ i pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strazburu.

srdjan-aleksic_02

– Ukoliko i drugostepena odluka Agencije bude ista, podneću ostavku na funkciju većnika jer ne želim da od svog slučaja pravim „aferu“, pošto on to nije, a ne želim ni da urušavam legitimitet Agencije nepoštovanjem njenih rešenja. Ali, pošto niko nije nepogrešiv, smatram da je Agencija u mom slučaju donela nezakonitu odluku. Pri tom je izrekla svoju najoštriju meru, dok je, prema mojim saznanjima, u drugim identičnim slučajevima najpre izricala opomenu, pa tek ako funkcioner ne postupi po njoj, preporučivala razrešenje. Ukoliko i drugostepeno rešenje bude isto, pokrenuću postupak pred Upravnim sudom, a kasnije i pred Sudom u Strazburu – kaže Aleksić za naš list.

On kaže da ima ustavno pravo na rad, odnosno pravo da se bavi advokaturom kao primarnim zanimanjem, a da u Gradskom veću nije na stalnom radu. Podseća da Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije propisuje da sukob interesa postoji „samo u slučaju kada funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na postupanje funkcionera u vršenju javne funkcije, na način koji ugrožava javni interes“. Tvrdi da u dva spora u kojima su stranke bile gradska javna preduzeća, a koja Agencija navodi, on nema nikakav privatni interes, osim redovne i uobičajene advokatske naknade, a da „sigurno postupa u javnom interesu, i to pred pravosudnim organima, koji su nezavisni u odnosu na Gradsko veće kao izvršnu vlast“.

Aleksić negira i ocenu Agencije da je postupanjem u ovim sudskim sporovima „ugrozio nepristrasno vršenje javne funkcije“, te da po Zakonu o advokaturi i Kodeksu profesionalne etike advokata treba da odbije zastupanje ukoliko su „interesi njegove stranke u suprotnosti sa njegovim ili interesima njegovih saradnika“ ili ako je „sa suprotnom strankom u ličnim ili poslovnim odnosima koji mogu da dovedu u sumnju njegovu nepristrasnost i savesnost“. On navodi da sve stranke po zakonu imaju jednaka prava pred sudom, a da je u sporovima na koje ukazuje Agencija „sigurno bio objektivan, nepristrastan i savestan“ i da ih zakon i kodeks ne prepoznaju kao sporne. Svoju nepristrasnost dokazao je i time što je u jednom sporu zastupao tužioce protiv gradskog preduzeća, Direkcije za izgradnju grada, dok je u drugom zastupao gradsko preduzeće, Gradsku stambenu agenciju, tvrdi Aleksić.

U rešenju Agencije o izricanju „mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije“ Aleksiću, međutim, ocenjuje se da po Zakonu o Agenciji zastupanje stranke u sporovima protiv grada, odnosno gradskih javnih preduzeća, predstavlja sukob interesa, te da je na taj način Aleksić ugrozio nepristrasno obavljanje funkcije gradskog većnika. Agencija podseća da je on u sporu protiv Direkcije „nesumnjivo iskoristio podatke iz odluke o budžetu“, u čijem je predlaganju učestvovao kao gradski većnik, čime je privatni, advokatski interes stavio iznad javnog.

Agencija takođe podseća da je Aleksić bio u obavezi da obavesti Skupštinu grada i Agenciju o sumnji u postojanje sukoba interesa, jer zastupa Gradsku stambenu agenciju, ali to nije učinio.

„On može istovremeno obnavljati advokatsku delatnost i vršiti javnu funkciju samo ako Agencija za borbu protiv korupcije ne utvrdi da istovremenim vršenjem javne funkcije i obavljanja delatnosti ugrožava nepristrasno vršenje javne funkcije, odnosno da takva situacija ne predstavlja sukob interesa“, podseća se u rešenju koje je potpisala direktorka Agencije Tatjana Babić.

Aleksićev „slučaj“ otvorio je bivši izvršni direktor Direkcije za izgradnju grada Branislav Jovanović, koji je spor radnika koje je zastupao Aleksić protiv tog preduzeća okarakterisao kao „atak na budžete Direkcije i grada“. Jovanović je zbog toga podneo prijavu gradonačelniku Zoranu Perišiću (SNS), a on ju je prosledio Agenciji.

“Formalizam”

Agencija je ustanovila i da je Srđan Aleksić po stupanju na funkciju Gradskog veća nije obavestio da obavlja advokatsku delatnost. Ona nije prihvatila njegovo “izjašnjenje” da je gradonačelnik Niša Perišić u zakonskom roku i na propisanom obrascu obavestio Agenciju o toj činjenici. Agencija podseća da po Zakonu o Agenciji gradonačelnik to učinio kao “organ”, a da je Aleksić bio dužan da to učini I lično, kao funkcioner. Aleksić je ovakvu ocenu Agencije nazvao “najgorim vidom formalizma, a što nije namera zakonodavca”.