Slušajte Građanin

Novina koju smo uveli omogućava da svaki tekst možete i da čujete – ČITAOCI POSTAJU SLUŠAOCI.

Na ovaj način, pružamo posetiocima novu dimenziju informisanja. Opcija je naročito korisna za slepe, ali i za mnoge druge posetioce sajta.

Korisnik klikom na ikonicu „Play“ ili taster „Čitaj mi“ pokreće automatsko čitanje sadržaja teksta na odabranoj stranici. Naše novo rešenje je koncipirano tako da čitaoci Građanina sada mogu da „slušaju“ portal što podiže efikasnost informativnog servisa.

Uvođenjem nove funkcionalnosti sajta učinili smo dostupnijim aktuelne informacije koje su neophodne za svakodnevni život!

Nova funkcionalnost, pored velike koristi slepima i slabovidima, pomaže i ljudima sa drugim tipovima invaliditeta. Osobe koje boluju od multiple skleroze, osobe sa dečjom i cerebralnom paralizom i osobe sa disleksijom imaju teškoća sa čitanjem, a često i ne mogu same da čitaju, tako da funkcionalnost slušanja pisanih vesti značajno unapređuje njihovo informisanje.