Da li kazne Parking servisa zastarevaju?

Vrhovni kasacioni sud objavio je odluku da kazne za nepropisano parkiranje zastarevaju u roku od godinu dana ako je vlasnik vozila fizičko lice, a u roku od tri godine ako je u pitanju pravno lice. Međutim, Parking servis demantuje.

Taj stav zauzeo je Vrhovni kasacioni sud (VKS) u odluci koja je objavljena na njegovom sajtu u Bazi sudske prakse suda, u jednom slučaju revizije i zahteva za tumačenjem roka zastarelosti kod komunalnih potraživanja.

ulica-Ivo-Lole-ribara

Inače, kako je Tanjugu rečeno u VKS, u našem pravnom sistemu sudska praksa nije izvor prava, ali odluke i stavovi najvišeg suda utiču snagom argumenata na ujednačavanje sudske prakse.

Do skoro sudska praksa nije bila ujednačena po ovom pitanju, pa su u konkretnom predmetu koji je bio predmet revizije VKS nižestepeni sudovi za nepoštovanje propisa o parkiranju primenili opšti rok zastarelosti od 10 godina.

U tom smislu ova odluka od Vrhovong kasaciong suda od 17. decembra 2014. godine je presedan koji bi ubuduće trebalo da poštuju svi nižestepeni sudovi kada je u pitanju naplata komunalnih potraživanja.

„Ovom odlukom niko nije uskraćen u ostvarenju svojih prava, već se od pružaoca komunalnih usluga zahteva poštovanje propisanih zakonskih rokova, što je u interesu pravne sigurnosti“, navode u VKS.

Za naplatu potraživanja parking servisa i druga komunalna potraživanja od sredine 2012. godine nadležni su isključivo privatni izvršitelji.

Potpredsednik Komore izvršitelja Svetlana Manić rekla je Tanjugu da kada je u pitanju postupanje u predmetima JKP Parking servis i drugih komunalnih preduzeća, izvršitelji prilikom dobijanja predloga za izvršenje ne cene zastarelost potraživanja.

Izvršitelji utvrđuju ispunjenost uslova za donošenje zaključka o izvršenju kako to predviđa Zakon o izvršenju i obezbeđenju, naglasila je ona.

„Ukoliko smatra da je osnovano, izvršni dužnik može istaći prigovor zastarelosti o kome će odlučivati sud. Kada je taj prigovor osnovan, sud će ga usvojiti i staviće van snage zaključak izvršitelja, tako da zastarelo potraživanje neće biti naplaćeno“, ukazala je Manić.

Inače, kada su u pitanju potraživanja Parking servisa, rok zastarelosti počinje da teče od trenutka pisanja kazne za nepropisno parkiranje, a prekida se u trenutku podnošenja predloga za izvršenje privatnom izvršitelju.

PARKING SERVIS: NIJE TAČNO!

JKP „Parking servis“ je nakon informacije iz Višeg kasaciongo suda da nikada nije naplaćivao kazne za nepropisno parkiranje, već dnevne parking karte, kao i da se „na potraživanja za usluge parkiranja ne primenjuje jednogodišnji rok zastarelosti“.

Kako navode iz „Parking servisa“, pružanje usluga parkiranja predstavlja komunalnu delatnost, a potraživanja za izvršene usluge parkiranja nisu usluge na koje se primenjuje jednogodišnji rok zastarelosti, jer se ne mogu podvesti pod usluge za koje je Zakon o obligacionim odnosima propisao taj rok.

„Parking servis“ je to naveo u saopštenju dostavljenom Tanjugu povodom odluke Vrhovnog kasacionog suda (VKS) u jednom slučaju revizije i zahteva za tumačenjem roka zastarelosti kod komunalnih potraživanja.

Povod za presudu iz 2007.

Pomenuti pravni stav VKS je zauzeo u toku jednog postupka revizije povodom kazni Parking servisa zbog nepropisnog parkiranja izrečenih 2003, 2004. godine. Sud je zaključio da je nastupila zastarelost potraživanja, pošto je u tom slučaju tužba sudu podneta tek 2007. godine (tada nije bilo privatnih izvršitelja koji su od 2012. isključivo nadležni za naplatu komunalnih potraživanja)

Izvor: Tanjug