Glišo Vidović (SSP): Znamo za prisuškivanja – ne pridajemo značaj jer radimo pošteno i časno

Glišo Vidović
Glišo Vidović

-Sindikat srpske policije(SSP) već duže vreme raspolaže informacijama koje se odnose na primenjene mere tajnog nadzora elektronskih komunikacija prema pojedinim sindikalnim aktivistima, koje primenjuje Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno informativna agencija, ali tome nije pridavan veliki značaj. Aktiviste Sindikata srpske policije posebno zabrinjava izjava da se pod operativnim obradama i nadzorom komunikacija nalaze i pojedini sindikati, saopštio je Glišo Vidović, predsednik Sindikata srpske policije u jučerašnjem saopštenju.

On dodaje da svako ko radi u skladu sa zakonima, profesionalno, časno i pošteno nema čega da se plaši niti da strepi od prisluškivanja.

Međutim, primena mera tajnog elektronskog praćenja i prisluškivanja elektronskih komunikacija može da predstavlja vid pritiska u cilju zastrašivanja i sprečavanja sindikalnih prava i sloboda, ali i da ukaže na protivzakoniti rad službenih lica ako se mere primenjuju mimo zakona. Posebno, ako se prisetimo i izdvojimo više izjava ministra Nebojše Stefanovića kada je sindikalne lidere okupljene u Socijalno policijskom frontu, putem medija, javno, predstavio kao pretnju po državno uređenje i bezbednost i dao nalog da se ispitaju „skrivene namere“ sindikalaca, navodi Vidović i dodaje:

On je izrazio veliku zabrinutost povodom više izjava gospodina Saše Jankovića, Zaštitnika građana i kontraverzne izjave ministra Nebojše Stefanovića, a u vezi događaja tokom prošlogodišnje Parade ponosa kada je došlo do sukoba dela niške jedinice Žandarmerije i telohranitelja premijerovog brata Andreja Vučića.

-Svi državni organi i zaposleni u njima, kao što su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane, moraju se dosledno ponašati u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije, a samim tim i poštovati instituciju Zaštitnika prava građana.
Verbalni sukob u medijima između Zaštitnika građana i pojedinih državnih zvaničnika i zaposlenih u državnim institucijama i službama, može da stvori vrlo negativnu sliku o zemlji koja je poštuje svoje zakone i institucije i selektivno poštuje pravo. Takva negativna slika će se nesumljivo odraziti na građane i pad poverenja u institucije koje upravo trebaju da se bave zaštitom građana i imovinske sigurnosti. Izjava zaštitnika građana Saše Jankovića da se ne oseća bezbedno je sasvim razumljiva ili i opravdana s obzirom da usprotivio zatvorenom državnom sistemu koji očito nešto krije, saopštava Vidović.

Vidović zbog svega izrečenog, apeluje na sve državne službenike i funkcionere „da postupaju u skladu sa zakonima Republike Srbije i rade profesionalno u interesu građana a da nadležne institucije svakome obezbede ličnu i imovinsku bezbednost, kako običnom čoveku tako i Zaštitniku građana, umesto što se bave političko-stranačkim interesima i skrivanjem činjenica od opšteg značaja i interesa za javnost“.

gradjanin.rs
foto:spystore.rs