Klinički centar Niš – doveden do ruba egzistencije

„Ogromna je opasnost da jug Srbije više neće moći da se leči!“ Ovom rečenicom predstavnici zdravstvenih radnika informisali su nas u toku jučerašnjeg dana, da zbog nesposobnosti republičkih organa neće moći da pruže adekvatnu negu i pomoć građanima sa juga Srbije.

zgrada-Uprave

Nova stranka izražava zabrinutost zbog stanja u koji je Klinički Centar  Niš doveden i činjenice da bi više od 2,5 miliona građana našeg regiona moglo da ostane i bez minimuma zdravstvene zaštite.

Godinama se kontinuirano vrši uništavanje KC Niš koji je (ne)činjenjem odgovornih lica danas, na početku 2015.godine doveden do ruba egzistencije. Zbog ovakvog stanja odeljenje hirurgije ostaje bez anestetika, oboleli od raka na klinici za onkologiju ne mogu da prime citostatike, a pacijenti su primorani da kao na pijaci sami kupuju antibiotike, potrošni materijal kao što su kanile, gaze, zavoji, flasteri, pa čak i pejsmejkere, stentove i graftove.

Ne želeći da amnestira ni lokalne funkcionere KC, Nova stranka postavlja pitanja Vladi Republike Srbije:  Ko snosi odgovornost za ovakvo stanje jednog od največih kliničkih centara u Srbiji? Da li odgovornost snosi Republički fond za zdravstveno osiguranje koji je usled lošeg načina finansiranja za 700 miliona dinara oštetio KC ili je odgovornost na samom ministarstvu zdravlja koje nije u stanju da ukloni probleme vezane za proceduru nabavke medicinskog materijala i obezbedi stabilno finansiranje kliničkih centara? Da li su pacijenti niškog KC u stvari pacijenti drugog reda, jer se na ovaj način vrši njihova diskriminacija u odnosu na ostatak Srbije?

Imajući u vidu da je jedan od najvećih strahova građana strah od nemogućnosti lečenja, Nova stranka smatra da nam je hitno potrebna transformacija zdravstvenog sistema u Srbiji koji je trenutno u određenim segmentima gori nego na početku  XX veka.

Nova stranka podseća da je jedan od njenih osnovnih ciljeva u domenu zdravstva prelazak sa Bizmarkovog na Beveridžev sistem koji bi omogućio besplatnu primarnu zaštitu za sve građane čime bi došli do ukidanja fonda za zdravstveno osiguranje, integraciju vojnog u civilno zdravstvo,  izjednačavanje privatnog i društvenog sektora u zdravstvu, reformu medicinske edukacije, kontinuiranu modernizaciju medicinske opreme…  Svi ovi ciljevi artikulisani su u programu reformi u sektoru zdravstva koji je Konferencija Nove stranke usvojila još 07.04.2014.godine. Svedoci smo da se poslanici NOVE stranke, učešćem u skupštinskim raspravama i podnošenjem amandmana kontinuirano bore za ostvarivanje ovih ciljeva.

Nova stranka podržava napore zdravstvenih radnika u očuvanju dostojanstva svoje profesije i ugleda samog KC Niš  i poziva ministarstvo zdravlja da u što kraćem vremenskom roku pronađe rešenja koja bi dovela do normalizacije rada centra dostojnog  XXI veka.

Dipl. inž. Dejan Stojanović
Predsednik Gradskog odbora Nove stranke