LAF Niš dobitnik priznanja za najbolji lokalni antikorupcijski forum u Srbiji

Nakon sprovedene evalucije rada lokalnih antikorupcijskih foruma (LAF), koje je inicirao Biro za društvena istraživanja (BiRODI), a koji će po novoj Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije biti obaveza svih lokalnih samouprava, ovogodišnje priznanje za najbolji LAF BiRODI je dodelio Lokalnom antikorupcijskom forumu iz Niša.

laf

Ocenjujući:

 • – stanje integriteta, kapaciteta LAF-ova kao tela osnovanih prema usvojenom Lokalnom planu za borbu protiv korupcije (LPBK) u lokalnim skupštinama za sprovođenje mera iz LPBK;
 • – ambijent u kojem deluju LAF-ovi kao tela osnovana po usvojenom LPBK u lokalnim skupštinama za sprovođenje mera iz LPBK;
 • – stepen sprovedenosti mere iz LPBK;
 • – postignute rezultate u sprovođenju mere iz LPBK.

Ovakvoj odluci su doprinele pre svega aktivnosti koje je LAF Niš imao u realizaciji mera iz Lokalnog plana za borbu protiv korupcije (podrška uzbunjivačima, Antikorupcijski dijalog, Karta integriteta javnih funkcionera koja se realizuje uz podršku Agencije za borbu protiv korupcije), ali i aktivnosti koje odslikavaju ono što u Srbiji nedostaje, a to je proaktivan pristup u borbi protiv korupcije (ukazivanje na moguće kršenje zakona koje može da uzrokuje korupciju, ali i insistiranje na sprovođenju odluka antikorupcijskih tela, posebno Agencije za borbu protiv korupcije, koje je nailazilo na otpore u Nišu).

Valja naglasiti da se LAF Niš suočavao sa nepotpunom tehničkom podrškom, koja mu je obećana u lokalnoj samoupravi. Ovaj izazov LAF Niš prevazilazio je radom i zalaganjem pre svega na volonterskom nivou stvarajući uslove za svoj rad, jačanje kapaciteta, povezivanje sa antikorupcijskim institucijama i medijima.

Inače, generalan zaključak ovogodišnje evaluacije rada LAF-ova je da je sprovođenje Lokalnog plana za borbu protiv korupcije u gradovima i opštinama najlošije u poslednje četiri godine. Izuzev LAF-a Niš, koji je pokazao najveći napredak, i delimično LAF-a Ub, u ostalim gradovima/opštinama došlo je do vraćanja borbe protiv korupcije na nivo pre usvajanja ovog dokumenta (Kragujevac, Zrenjanin, Požega, Bujanovac, Lebane, Medveđa), čime su ovi gradovi dobili status gradova gde borba protiv korupcije nije moguća.

Pored LAF-a Niš nagrade su dobili:

 • – Nada Cerić (radnica, akcionarka „C marketa“) u kategoriji „Uzbunjivač“
 • – Slobodan Jovanović (radnik, akcionar „C marketa“) u kategoriji „Uzbunjivač“
 • – Negoslav Jovičić (radnik, akcionar „Tamnavca“, Ub) u kategoriji „Uzbunjivač“
 • – Tamara Skrozza (novinarka) u kategoriji „Profesija“
 • – Dijalog.net u kategoriji „Mediji“
 • – Udruženje akcionara Robnih kuća Beograd u kategoriji „Udruženja“
 • – Olof Palme Center u kategoriji „Međunarodna organizacija“