Niška pivara oglasila prodaju imovine

Pivara „Niš“ oglasila je danas prodaju svoje pokretne i nepokretne imovine koja se nalazi u Nišu, a početna cena u nadmetanju je 240 miliona dinara.

pivara

Kako se navodi, cena postignuta na javnom nadmetanju koje će se održati 19. februara u 11.00 u Nišu biće i kupoprodajna cena bez poreza na dodatu vrednost (PDV) i bez drugih javnih prihoda.

Dodaje se da pravo učešća na javnom nadmetanju imaju oni koji otkupe prodajnu dokumentaciju od 50.000 dinara i uplate depozit od 158,5 miliona dinara do 16. februara.

U oglasu danas objavljenom u dnevnim novinama, ukupna površina građevinskih objekata koji se prodaju je 22.620 metara kvadratnih i vlasnik i držalac tih objekata je stečajni dužnik.

Navedeno je i da se sve nepokretnosti nalaze na zemljištu koje je u državnoj svojini a stečajni dužnik ima pravo korišćenja tog zemljišta čija je ukupna površina 3,65 hektara, od čega je 2,71 hekta uz zgrade, a ostalo pod zgradama, odnosno objektima.

Predmet prodaje je i punionica i skladište akcizne robe, magacin akcizne robe, transportna vozila, varionica, kotlarnica, upravna zgrada, podstanica za mazut, diskonti i kompletna oprema za njih, umetničke slike, zalihe ambalaže i rezervnih delova, kao i radionica, i objekti hlađenja.

Izvor: Agencija BETA