Poplava na ulazu u Novo Selo

Gradska opština Palilula zatražila hitnu intervenciju Gradskog štaba za vanredne situacije.

novoselo

Komunalna inspekcija Gradske opštine Palilula, hitno je reagovala i izašla na teren po pozivu Saveta građana Mesne kancelarije “9.Maj” u Novom Selu, povodom nastalih poplava, kod podvožnjaka na ulazu u ovo naselјeno mesto. Zbog velikih padavina, voda je poplavila prostor celom dužinom, sa leve i desne strane pruge, prema poslovnoj zoni. O nastaloj situaciji obavešten je Gradski štab za vanredne situaciji koji je nadležan da reaguje u datim okolnostima. Do 15:00 sati, prema izvestaju inspektora opštine Palilula, situacija se nije promenila na terenu. U gradskoj opštini Palilula poplavlјen je i deo ulice Gabrovački put, drugi deo, o čemu je obavešteno nadležno javno preduzece Direkcija za izgradnju grada Niša. Ovo je stari problem, koji se javlјa zbog neodgovarajućeg odvoda    atmosferskih voda iz naselјa. U vezi nastalih problema, u opštini Palilula očekuje hitnu intervenciju Štaba za vanredne situacije o nadležnog javnog preduzeća. (GO Palilula)

D.V.