Povremeni prekidi vodosnabdevanja

Ekipe JKP „Naissus“ danas će, pored redovnih aktivnosti, raditi u ulicama: Generala Mihajla Filipovića, Borislava Nikolića Serjože, naselju Kitice, i selima Dolac i Lalinac.
Usled ovih radova mogući su povremeni prekidi vodosnabdevanja do 15 časova.