Sakupljeno 30.000 potpisa za Sašinih 450 pasa u rekordnom roku

Aktivisti društva za zaštitu životinja u Nišu sakupili su noćas 30.000 potpisa na peticiji koju će danas predati Upravi za inspekcijske poslove kako bi sprečili eutanaziju 450 pasa koje čuva Nišlija, Saša Pešić. Ovo nam je sinoć posle ponoći potvrdila Ana Mitrović aktivistkinja koja svom snagom pokušava da azil opstane.

foto-save-dogs

Pešić je pre nekoliko dana dobio rešenje inspekcijskih službi da u roku od 15 dana iseli pse, ali kako za to nema sredstava, oni moraju biti podvrgnuti eutanaziji. Strašna sudbina ovih pasa je juče i noćas „zapalila“ društvene mreže jer su aktivisti pored potpisa, sakupljali i slike ljudi širom sveta na kojima piše „Sačuvajmo Sašine pse“. Odziv je bio neverovatan tako da će se danas u toku dana „biti bitka“ za ovaj azil. Nesmotrena odluka(rešenje) inspekcije koja je pripretila i prinudnom selidbom, pokazala je koliko su Nišlije solidarne jer je među hiljadama onih koji su podržali akciju i mnogo eminentnih ljudi iz grada. Bilo je dovoljno da se mrežom proširi tekst na sajtu www.zivotinje.rs i da mnogi podrže ovu akciju.

Sasa-pesic

Organizacije koje su podigle uzbunu o ovom slučaju su napisale i otvoreno pismo gradskim vlastima. To su: Udruženje za zaštitu životinja Niš, Udruženje za zaštitu životinja “Pseća sreća” Niška Banja, Udruženje za zaštitu, odgoj i proučavanje životinja “Zoo Planet” iz Niša i Fondacija za zaštitu životinja u Srbiji FAPS iz Niša zatražili su u otvorenom pismu od gradonačelnika Niša Zorana Perišića da se založi za pravično rešenje. Pismo kompletno prenosimo:

Poštovani gosp. Perišić, 
Azil za napuštene pse koji se nalazi u objektu-dvorištu (poslovnom prostoru) koji je u vlasništvu Grada Niša, Uprave za imovinu i inspekcijske poslove, u Niškoj Tvrđavi, Gradsko polje bb, primio je Rešenje br.355-700/2014-06 od 04.12.2014. po kome se nalaže da u roku od 15 dana ‘ukloni’ 450 napuštenih pasa koji žive na tom prostoru. Ukoliko ne postupimo po Rešenju isto će se izvršiti prinudnim putem.

Želimo da Vas obavestimo o sledećim činjenicama u vezi sa ovim problemom.

Grad Niš i službe lokalne samouprave jesu odgovorne za rešavanje problema napuštenih pasa i mačaka. Grad Niš je jedini odgovoran za stanje u vezi sa napuštenim životinjama na njegovoj teritoriji. Životinje koje se trenutno nalaze u vlasništvu i pod patronatom Udruženja za zaštitu životinja Niš primarno su napuštene životinje Grada, a Udruženje njihovim zbrinjavanjem vrši posao Grada, bez korišćenja sredstava Grada i zbog toga ga Grad kažnjava!

Ovu odluku Grada smatramo skandaloznom!

Grad Niš danas nema zakonito gradsko prihvatilište koje odgovara specifičnostima sredine svojim smeštajnim kapacitetom, a ispunjava uslove naložene Zakonom o dobrobiti životinja i Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati prihvatilišta za pse i mačke – a mora da ima od 11.6.2012. jer je tada prošla zadrška koju je Gradu davao član 87. Zakona o dobrobiti životinja (od 11.6.2009. do 11.6.2012.). Grad kao najveći nezakoniti držalac životinja i njegove inspekcijske službe donose nezakonito Rešenje za koje ne postoje uslovi izvršenja. Naime, služba kojoj je povereno ‘uklanjanje’ ovih pasa, JKP Mediana takođe poseduje Prihvatilište koje NE ISPUNJAVA uslove propisane pomenutim Zakonom i Pravilnikom, niti poseduje vozilo koje ispunjava zakonske uslove za transport životinja. Osim toga, smeštajni kapaciteti JKP Mediana koje se smatra gradskim prihvatilištem su daleko iza potreba za zbrinjavanje ovog broja jedinki i takvim postupkom bi se ugrozili njihovi životi i dobrobit! 

Na ovaj način Rešenjem se inicira nezakonito postupanje sa 450 pasa, naredbom za relokacijom ovih pasa u drugo Prihvatilište koje takođe ne poseduje uslove koji se zahtevaju od našeg Prihvatilišta!

ISTIČEMO i složićete se da Odluka Grada na koju se poziva komunalni inspektor VAŽI za sva prihvatilišta, a ne samo za naše Prihvatilište, a radi se o Odluci za držanje domaćih životinja na području Gradske opštine Crveni Krst! Po ovoj Odluci i obrazloženju ovog Rešenja JKP Mediana ima pravo držanja 2 psa!

Rešenjem se takođe zanemaruje činjenica da su svi psi, njih oko 450, koji se nalaze pod patronatom ovog azila, tzv. napušteni psi, da je njih 450 sklonjeno sa ulica Grada, čipovano i obeleženo, veterinarski zbrinuto – vakcinisano i sterilisano. Na ovaj način, grupa volontera je okončala dalju reprodukciju ovih jedinki, zbrinula ih i značajno smanjila broj pasa na terenu. Ističemo da je sve ovo urađeno bez korišćenja budžetskih sredstava i da Grad Niš nije učestvovao u finansiranju, za razliku od javnih službi koje godinama koriste ogroman novac za rešavanje ovog problema i pokazale su se, blago i sa ogromnom zadrškom rečeno, neefikasnim!

Složićete se takođe da je problem napuštenih pasa višeslojan i kompleksan i nepobitno je utvrđeno da na njegovom rešavanju mora raditi više struktura vođenih PRE SVEGA relevantnim institucijama. Grad, kao najveći neodgovorni držalac životinja , jer je zakonom zadužen za držanje i zbrinjavanje u gradsko prihvatilište svih neobeleženih pasa i mačaka koje njegovi žitelji izbace na ulice, sada donosi Rešenje koje inicira nezakonito postupanje sa 450 pasa. Pre izvršenja ovog Rešenja potrebno je pre svega naložiti Gradu da ispuni svoje zakonske obaveze u odnosu na napuštene životinje, i tek nakon toga stiču se uslovi za zakonitu realizaciju Rešenja. U protivnom gosp. Bratislav Mladenović inicira nezakonito postupanje sa 450 pasa kao i krivično delo nezakonite upotrebe javnog novca ukoliko bi tretman ovih pasa nadalje plaćen javnim novcem pri čemu bi neka lica fizička i pravna lica ostvarila nezakonitu dobit upravo zahvaljujući Resenju broj 355-700/2014-06 od 04.12.2014.

Podsećamo da je od strane Udruženja za zaštitu životinja Niš nekoliko puta bila pokrenuta inicijativa za saradnju Grada sa NVO sektorom u cilju izgradnje prihvatilišta koje bi ispunjavalo uslove iz pomenutog Pravilnika, da o tome postoji uredna i zvanična dokumentacija, da je u dva navrata Gradu nuđena pomoć stranih donatora i da Udruženje koristi isključivo sredstva koja sama pribavlja, dok Prihvatilište JKP Mediana, iako neregistrovano godinama koristi novac iz Budžeta iako nema nikakve pravne osnove za svoj rad. 

Molimo Vas da po HITNOM postupku uzmete u razmatranje naše navode !

Grad Niš u ovom postupku inicijalno postupa nezakonito, NVO je posledica, ne uzrok problema. Niz koraka je propušteno godinama unazad prvenstveno od strane inspekcijskih službi koji bi rezultirali drugačijim stanjem na terenu danas. Osim toga, Grad je DUŽAN da saradjuje sa NVO sektorom u ovoj oblasti te ovom prilikom PONOVO pozivamo na saradnju koju bezuspešno godinama iniciramo!

Apelujemo na Vas da svojim autoritetom i ingerencijama pomognete da se ovaj problem reši na konstruktivan i efikasan način koji bi bio u interesu svim zainteresovanim stranama- Gradu, građanima Grada Niša i konačno životinjama Grada Niša!

Svakako da pse ne bi trebalo podvrgnuti eutanaziji, ali isto tako je važno i da se sprovedu svi potrebni uslovi da psi ostanu na Sašinom placu.

M.S.