Šta će gradonačelniku još dva pomoćnika? – Fenomeni srpske političke scene (5)

Miroljub MARKOVIĆ, komentator-urednik "NONO“ novina
Miroljub MARKOVIĆ, komentator-urednik „NONO“ novina

– Oni koji ne rade dobro, koji zloupotrebljavaju položaj i koji su loši momci u policiji „ubedljiva su manjina“ – reče ministar i doktor Nebojša, ali ostaje pitanje: koje su to UBEDLjIVE MANjINE koje treba eliminisati od lokalnog do državnog nivoa? Te manjine postoje svuda i lokalnim samoupravama. O tome je reč, mnogi grickaju državni hleb pa većini ni mrvice ne ostaju.

U tim lokalnim samoupravama, opet ćemo naći nekih „ubedljivo manjinskih“ primera. Primera radi, uzmimo grad Niš sa svojih pet gradskih opština. Na nivou grada „bitiše“ , kako ima običaj da kaže gradonačelnik Zoran Perišić upravo on glavom i bradom sa Gradskim većem od devet članova, a njima treba dodati zamenika gradonačelnika, više pomoćnika i toliko službi koje funkcionišu i plaćaju se u okviru Kabineta gradonačelnika. Koliko ih je tačno, ne zna se pouzdano, jer zvanični gradski sajt i dalje nije ažuriran, ali se zna, kako Perišić skoro izjavi, da mu kao hleb nasušni trebaju još dva pomoćnika i to ekonomske i pravne struke, jer u tim oblastima ima najviše problema.

Ako se pritom ima u vidu da ona „ubedljiva“ većina dobrih momaka u niškoj policiji, dobro radi svoj posao, tako da je u poslednje vreme bilo više hapšenja i nekih visokih partrijskih kadrova nekih stranaka na vlasti, onda verovatno ta dva pomoćnika Perišića ekonomske i pravne struke verovatno treba da doprinesu daljoj diferencijaciji od loših momaka, a posebno od mangupa u sopstvenim redovima.

Dalje „skeniranje“ loklane samouprave završićemo na nivou gradskih opština. Tamo bitiše, egzistira, ili se dobrim platama odlično uhlebila opet jedna „ubedljiva manjina“ ničim opravdana, ali formalno ubeđena, izabrana i postavljena manjina „malih“ funkcionera. To su u poslednjem izbornom mandatu uvedene nove zvučne funkcije zamenika predsednika skupština gradskih opština, zamenika načelnika opšptinskih uprava i u svakoj opštini po devet Jugovića – devet malih a velikih opštinskih većnika, bez kojih predsednik gradske opštine ne može ama baš ništa da uradi. Pravilo je: zašto jednostavno kad može komplikovano? Umesto da predsednici gradskih opština u koordinaciji sa gradonačelnikom, gradskom vladom i gradskim upravama, budu operativni i neposredno dostupni građanima – oni se dave u moru birokratskog sedničenja i sastančenja. Dakle, i ovde je opet u pitanju jedna „ubedljiva manjina“ u odnosu na onaj broj običnih činovnika, koji su masovno zapošljavani u izbornim periodima kao partijski zaslužni poslušnici.

Na jednoj strani imamo, dakle, „ubedljivu manjinu“ kao grešnike kojih se državne institucije moraju oslobađati, a na lokalnom nivou te UBEDLjIVE MANjINE su uzorni partijski kadrovi, koji uživaju plodove svog mukotrpnog rada, vrlina, odanosti i sličnih nekih jedinstvenih osobina, koje se izdašno nagrađuju iz državne kase, iliti iz džepa i od ustiju one velike najubedljivije narodne većine.