Zašto porez na donacije?

[dropcap color=“#DD3333″ type=“square“]g[/dropcap]rađanin: Milorad Doderović, novinar SBS radija

490x370_Milorad-DoderovicČlanice humanitarnog Udruženja „Spas“ iz Melburna koje su polovinom ove godine od donatorskih sredstava koje su prikupile u visini od 29.000 dolara kupile su i klinici za grudnu hirurgiju Kliničkog centra u Nišu uručile torakoskopsku kameru koja omogućava brzu i neinvazivnu dijagnostiku i ukidanje lista čekanja, ogorčene su što su u Srbiji morale da plate porez na svoju donaciju. Ovih dana su uputile pismo premijeru Vučiću, ministrima zdravlja, finansuija i inostranih poslova, kao i na druge adrese, tražeći da Srbija pod hitno ukine oporezivanje donacija iz dijaspore.

kcnis
Klinički centar u Nišu

Pre nego što citiramo ovo uljudno napisano pismo, na koje inače očekuju i brz i jasan odgovor od srpskog državnog vrha, da kažemo da su u humanitarnom  Udruženju žena „Spas“ u Melburnu nezadovoljni što su u plovinom jula pre uručenja donacije niškoj Klinici za grudnu hirurgiju, morale da plate porez. Time je, kako ističu, njihova donacija skraćena za više hiljada dolara, od kojih su mogle da kupe još nešto od medicinske opreme za KC Niš. Kažu da su razočarane što su svi njihovi zahtevi za ukidanje ovakvog oporezivanja, upućivani resornim ministarstvima i sa potpisima čelnika KC Niš, nailazili na ćutanje. Ističu i da još uvek kriju od donatora koje okupljaju, da su morali da plate ovakav porez, jer se boje revolta ljudi u dijaspori, koji su inače spremni da se odazovu donatorskim akcijama a Udruženje „Spas“ je inače najavilo da će uskoro za kliničke centre u Srbiji prikupiti ove i vredne donacije.Citiramo u celini njihovo pismo koje su uputili premijeru Vučiću i ministrima Lončaru, Vujoviću, Dačiću, državnoj Upravi za dijasporu, Kancelariji za dijasporu i na druge adrese:

„Posle iskustva koje smo imali polovinom jula 2014.godine kada smo Klinici za grudnu hirurgiju Kliničkog centra u Nišu uručili donaciju za kupovinu torakoskopske kamere vrednu 29.000 australijskih dolara i naše namere da nastavimo sa donatorskim akcijama za kupovinu savremene opreme za kliničke centre ne samo u Nišu nego i u drugim gradovima Srbije, molimo Vas da razmotrite mogućnost da se u Srbiji ukine plaćanje poreza na donacije.

Humanitarno Udruženje „SPAS“ u Melburnu osnovale su žene koje su već u svojoj prvoj donatorskoj akciji prikupile sredstva za pomoć oko kupovine torakoskopaske kamere za Kliniku za grudnu hirurgiju Kliničkog centra u Nišu, čime je potvrđeno nesumljivo raspoloženje naših ljudi u Australiji da svojim donacijama pomažu svoj zavičaj i matičnu zemlju.

Niška klinika će uz ovu najsavremeniju kameru imati mogućnost za veoma brzu i efikasnu dijagnostiku kod grudnih bolesti, a naročito raka pluća, neinvazivnom metodom, a čime su stvoreni i uslovi da se ukinu dosadašnje liste čekanja na dijagnostiku grudnih bolesti hirurškim otvaranjem grudnog koša.Uz ovakvu kameru ta dijagnostika se obavlja brzo, bez hiruških rezova i omogućava i brzo preduzimanje daljih mera lečenja, što je kod ovih bolesti vrlo važno i u preventivnom smislu.

Kada je nekoliko članica uprave našeg Udruženja došlo u Niš da uruči torakoskopsku kameru moramo priznati da su one bile vrlo neprijatno iznenađene kada su saznale da se mora platiti porez na donaciju. Time je naša donacija „skraćena“ za značajnu sumu novca koja je mogla biti usmerena za kupovinu još nekog aparata koji je neophodan klinici u Nišu.Ovu činjenicu o plaćenom porezu smo bukvalno sakrili od donatora i dobrotvora koje okupljamo ovde u Melburnu i Australiji, jer verujemo da bi ta obaveza plaćanja poreza izazvala neraspoloženje kod onih koji su spremni da se uključuju u ovakve akcije.

Obraćamo sa ovakvom molbom očekujući da ćete razumerti potrebu da Srbija ukine poreze na donacije, kako bi se osnažio donatorski pokret u dijaspori i povećala sredstva koja će i ubuduće pristizati preko aktivnosti našeg i drugih humanitarnih udruženja širom sveta spremnih da pomognu ne samo srpskom zdravstvu, nego i u drugim društveno vitalnim oblastima za koje se za sada ne mogu izdvajati dovoljna sredstva iz budžeta Republike Srbije.Udruženje „Spas“ inače već radi na prikupljanju novih sredstava koja bismo usmerili za kupovinu opreme za zdravstvo, obrazovanje, dečiju zaštitu i druge oblasti.

Pozitivnim reagovanjem na ovaj naš zahtev koji Vam upućujemo samo biste nam pomogli da naš donatorski učinak ubuduće bude još veći, češći  i značajniji.Ujedno Vas molimo da nam  pisanim putem dostavite odgovor na ovu našu inicijativu o ukidanju poreza na donatorska sredstva.

Uz poruku da možete i dalje računati na nas, srdačno Vas pozdravljamo…“

Tanja Matvikov, jedna od osnivača i članica uprave „Spasa“, koja je polovinom jula i uručila donaciju niškoj grudnoj hirurgiji,kaže da je skeptična da će na njihovo pismo dobiti bilo kakav odgovor.Ali, kaže i da očekuje pomoć medija u Srbiji da njihova inicijativa na ukidanje poreza na donacije iz dijaspore, dobije na težibni i značaju i konačno natera državni vrh da takvu inicijativu ozbiljno razmotre i prihvate.U tom smislu očekujemo i pomoć narodnih poslanika i gradskog rukovodstva Niša jer uverila sam se i lično, da su oni dobro razumeli značaj naše donacije koju smo u julu uručili grudnoj hirurgiji KC Niš, kaže Tanja Matvikov i dodaje:

-„Možemo da razumemo da je srpskom deficitarnom budžetu potreban svaki dinar. Ali, zašto porezima skraćivati iznose naših i svih drugih donacija iz dijaspore, jer se preko tih donacija ipak kupuje oprema za zdravstvo, koja bi se, da je sreće i mogućnosti kupovala upravo budžetskim sredstvima države.Pribojavam se da će saznanja o postojanju ovakvog poreza revoltirati potencijalne donatore u dijaspori i tako našim i drugim sličnim udruženjima umanjiti mogućnost za kontinuitet u donacijama i prikupljanje još značajnijih sredstava.Zato smo se i odlučili da ovakvim pismom sprečimo moguće negativne posledice„, rekla je  gospođa Matvikov potpisniku ovih redova, inače dopisniku programa na srpskom jeziku australijskog državnog SBS radija.

Niški grudni hirurg dr Marko Čelar uz veliku zahvalnost donatorima iz Melburna kaže da bi država morala temeljno i osmišljeno da podstiče donacije iz dijaspore, pored ostalog i ukidanjem poreza na donatorska sredstva.