Zaustavimo ubijanje lokalnih medija

Dveri zahtevaju da sve stranke plate medijima što su im dužni iz ranijih kampanja. To je njihova zakonska obaveza.

zaustavimo-ubijanje-medija

Skupština Srbije i Vlada je kroz uvođenje enormnih nameta krenula u konačni obračun sa malim, odnosno lokalnim televizijskim i radio stanicama. Naime, ako lokalne i regionalne medije ne ubije privatizacija ubiće ih zakup tzv. multipleksa. Privatizacija po nalogu Vlade mora da se izvrši do 1. jula, a do 17. juna treba da se završi digitalizacija,pri čemu globa za taj prelaz sa analognog na digitalni signal košta do 20. 000 evra! Dakle: sve će se desiti u toku te dve nedelje, odnosno najveći broj lokalnih televizija širom Srbije će biti pogašen ili će biti privatizovan po modelu stranačko-tajkunskih šema i kombinacija.

O kavkim nenormalnim nametima se radi? Naime, usluge emitovanja će se naplaćivati prema zonama raspodele, i to višestruko u odnosu na dosadašnja plaćanja – primera radi, neka lokalna televizija u Jagodini umesto dosadašnjih 150.000, plaćaće više od 450.000 dinara. Što su mediji plaćali za tri godine, sada će za jednu!

Ko to može da izdrži? Ko ima toliki novac?

Zna se. Jedini ko ima novac su stranački tajkuni i njihove stranke. Ono malo od lokalnih medija što opstane i što se ne pogasi pripašće njima. Tako će i ova, kakva takva medijska oaza, nestati.

Paradkosalno je da novi namet na vilajet lokalnim medijima donose upravo stranke na vlasti koje su i dovele lokalne medijske kuće na ivicu bankrotstva tako što su masovno „zaboravile“ da izmire dugovanja za predizborni marketing. Dakle, umesto što će gušiti ostatke ostataka medijskih sloboda, Dveri zahtevaju da sve stranke plate medijima što su im dužni iz ranijih kampanja. To je njihova zakonska obaveza.

Zbog svega ovoga ne sme se dozvoliti ni privatizacija lokalnih i regionalnih medija čiji su osnivači lokalne samouprave.

Info služba Dveri