Inicijativa: Onima koji se bave decom i ekologijom, radni prostor bez naknade

Gradska opština Palilula pokrenula je inicijativu Vladi Republike Srbije, koju će u Skupštini Srbije podneti i obrazložiti narodna poslanica Adriana Anastasov. Inicijativa se odnosi na to da se u članu 12, izmeni deo stava 8. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanjem u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda, kako bi se neprofitnim organizacijama civilnog društva, omogućilo korišćenje poslovnog prostora „bez nadoknade“. To su udruženja i društva koja se bave decom, omladinom, ekologijom…

džunic-palilula

Ovom Uredbom , koja je stupila na snagu 10.06.2015.godine i objavljena u Službenom glasniku RS br.48/2015, u stavu 8. pomenutog člana precizirano je da „Humanitarnim organizacijama koje imaju za cilj pomoć oboleloj deci i licima sa invaliditetom i udruženjima građana iz oblasti zdravstva, kulture, nauke, prosvete, sporta, socijalne i dečije zaštite, parlamentarnim političkim strankama, koji poslovni prostor ne koriste za sticanje prihoda, dobrovoljnim organizacijama koje učestvuju u spasilačkim akcijama, može se dati u zakup poslovni prostor, uz obavezu plaćanja zakupnine u visini od 20 odsto od procenjene tržišne visine zakupnine“. Primenom odredbi ove Uredbe Vlade RS zakup poslovnog prostora za udruženja i organizacije višestruko je povećan.

Ovim povodom Gradskoj opštini Palilula obratile su se udruženja i veći broj organizacija civilnog društva tražeći pomoć, podršku i pokretanje inicijative za promenu dela Uredbe kako bi njihov rad bio što uspešniji. Udruženja koja su zatražila podršku opštine Palilula su: „INDIGO“ – Grupa za decu i mlade (izvršni direktor Tamara Simonović), Odred izviđača „Kralj Petar-Prvi“, OIP Školski brod „Jadran“, OI „Đuka Dinić“, Savez izviđača grada Niša, Niško udruženje studenata sa hendikepom (NUSH ), Udruženje „iz kruga“ Niš za žene OSI, Udruženje samohranih majki, Medijska ekološka mreža „Ekopolis“.

džunic-pal
Foto detalj sa pripreme materijala

Imajući u vidu težak materijalni položaj i sadašnju tešku finansijsku situaciju u kojoj se nalaze humanitarne organizacije i udruženja građana iz oblasti zdravstva, kulture, nauke, prosvete, sporta, socijalne i dečije zaštite, visina obračunatog zakupa poslovnog prostora predstvaljao bi za njih veliko opterećenje. Većina udruženja i organizacija finansira se putem donacija a trošak zakupa poslovnog prostora često se kod donatora formuliše kao neprihvatljiv trošak.

Po rečima Bobana Džuinića, predsednika Gradske opštine Palilula, koji je potpisao ovu inicijativu, izmenom Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanjem u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda i primenom navedenih članova poboljšao bi se i olakšao materijalni status udruženja i organizacija a izmirivale bi se u celosti sve prispele komunalne obaveze za poslovni prostor.

D.Vidojković

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *