Istraživanje: Građani zadovoljni pruženim uslugama u gradskoj upravi Niša

Nevladina organizacija „Protecta“ sprovela je istraživanje u pet gradskih opština na pitanje „da li su građani zadovoljni pruženim uslugama“. Usluge koje su obuhvaćene istraživanjem su prevashodno usluge socijalne zaštite, a sama akcija nosi naziv Građanska osmatračnica – kvalitetne javne usluge u lokalnoj zajednici.

Na konferenciji su predstavljeni postignuti rezultati istraživanja o (ne)zadovoljstvu građana pruženim javnim uslugama koje je Protecta sprovela tokom septembra i oktobra meseca sa građanima (anketirana je 501 osoba) i sprovedene tri fokus grupe sa predstavnicima OCD-ova.Istraživanje je sprovedeno u svih 5 gradskih opština, Gradskom uslužnom centru i Sekretarijatu za dečju i socijalnu zaštitu.

Na osnovu rezultata, zadovoljno je pruženom uslugom 71.1% posto ispitanika (16.4% je izuzetno zadovljno), 10.6% nije ni zadovoljno ni nezadovoljno, dok je 18.4% ispitanika nezadovoljno (7.8% je veoma nezadovoljno.) Na osnovu ovog nalaza možemo proceniti sa 95% sigurnošću da je pruženim uslugama zadovoljno između 67% i 75% građana koji su u ovom periodu koristili usluge gradske administracije. Nezadovoljno je bilo između 15% i 22% korisnika usluga. Uprkos učestalim žalbama na sporost i neefikasnost, 72% ispitanika tvrdi da čekanje na pružanje usluge nije trajalo duže nego što je neophodno. Samo je 28% ispitanika izjavilo da su čekali nepotrebno dugo, navodi ova organizacija.

Ostali rezultati istraživanja

U roku je uslugu dobilo 63,7% ispitanika. Samo je 12,6% izjavilo da su uslugu dobili nakon isteka predviđenog roka. Preostalih 24% je ili tek predalo zahtev (9,4%) ili ne zna koliki je rok za pružanje usluge (14,4%).Ponašanje zaposlenih u gradskoj administraciji prema korisnicima usluga takođe je važan činilac koji utiče na zadovoljstvo korisnika usluga. Najveći broj ispitanika, 77,9%, složio se sa tvdnjom da je službenik pružio sve informacije potrebne korisniku da završi posao zbog koga je došao u opštinu (Gradski uslužni centar). Samo 12,6% ispitanika se nije složilo sa ovom tvrdnjom.

Prema rezultatima ispitivanja 73,3% ispitanika ocenjuje da su se službenici prema njima ponašali ljubazno i predusretljivo (54,7% se uglavnom slaže sa ovom tvrdnjom, 18,6% se potpuno slaže).

Službenici poštuju građanstvo

Sa tvrdnjom da su se službenici prema njima ponašali sa poštovanjem, slaže se 69,3% (49.7% uglavnom, 19,6% potpuno). Daljih 20% ispitanika dalo je neutralne odgovore a samo 10,8% se ne slaže sa pomenutom tvrdnjom. Sa tvrdnjom da je službenik obavio svoj posao efikasno i stručno složilo se 69% ispitanika, dok se sa istom tvrdnjom nije složilo 15,2%. Sa konstatacijom da je službenik bio motivisan da reši problem zbog koga je korisnik došao slaže se 63,7% ispitanika (16,4% se slaže potpuno), a ne slaže se 17,8% ispitanika.

Tokom konferencije mogla su se čuti i mišljenja predstavnika OCD-a ali i predstavnika javnih preduzeć kao i Gradskog uslužnog centra koji su izneli probleme sa kojima se susreću u svom radu kao i koje mehanizme koje koriste u svom radu.

Konferencija je sprovodena u okviru projekta „Građanska osmatračnica – kvalitetne javne usluge u lokalnoj zajednici“ koji realizuje PROTECTA a podržan je od strane WEBER platforme koju finansira Evropska unija i sufinansira Kraljevina holandija a u Srbiji sprovodi Centar za evropske politike.

gradjanin.rs

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *