Kakav je položaj žena i dece u Srbiji?

[dropcap color=“#DD3333″ type=“square“]g[/dropcap]rađanka: Sara Gros

преузимањеRepublički zavod za statistiku i UNICEF su od 1. februara 2014. godine započeli peto nacionalno Istraživanje višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji MICS, koje će trajati do 30. aprila.

Istraživanje će obezbediti najveći pojedinačni izvor podataka koji se ne prikupljaju redovnim statističkim istraživanjima iz oblasti obrazovanja, uslova života, socijalne zaštite, zdravstvenog stanja i zaštite žena i dece. Istraživanjem će biti obuhvaćene i posebno ugrožene i marginalizovane grupe, poput Roma.

Dobijeni pokazatelji poslužiće za formiranje politika, strategija i mera za unapređenje kvaliteta usluga i poboljšanja uslova života žena i dece, kao i za praćenje napretka u sprovođenju nacionalnih i međunarodnih ciljeva i preuzetih obaveza.Podaci prikupljeni tokom petog ciklusa MICS-a biće objavljeni u posebnom izveštaju i dostupni na internetu.

Istraživanje će biti sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 9100 domaćinstava na teritoriji Republike Srbije. U radu na terenu učestvuje 88 iskusnih anketara Republičkog zavoda za statistiku.

Uspeh ovog značajnog i kompleksnog istraživanja zavisi od odziva domaćinstava i njihove spremnosti da otvore vrata anketarima koji će na sebi imati vidna obeležija UNICEF-a i Republičkog zavoda za statistiku.

Istraživanje višestrukih pokazatelja je međunarodni istraživački program razvijen od strane UNICEF-a u saradnji sa drugim agencijama UN koji se sprovodi svakih pet godina, sa tendencijom prelaska na trogodišnju periodiku, u više od 100 zemalja sveta da bi se obezbedila međunarodna uporedivost, kontinuitet istraživanja i vremenska serija podata.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *