Da li je Univerzitetu u Nišu potrebna ovakva sramota?

[dropcap color=“#DD3333″ type=“square“]g[/dropcap]rađanin: Milan Jovanović*

IMG683Povod ovog teksta je pismo koje sam uputio Savetu za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije „Transparentnost“ kao reakciju na tekst objavljen pre desetak dana u Blicu, o profesoru Univerziteta u Beogradu Aleksandru Jakšiću.

On bi, kako se navodi, mogao da ostane i bez profesorskog zvanja ako se dokaže da je plagirao svoje naučne radove zahvaljujući kojima je došao do statusa redovnog profesora.

U Nišu postoji slučaj koji se zataškava već godinama.

To je povod, a ovaj tekst, odnosno izvodi iz pisma, tiču se veoma sporne i nezakonite procedure izbora asistenta dr Dragana Milića u zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Milić se tokom prethodnih godina afirmisao kao osvedočeni plagijator, sa čime je detaljno i u više navrata upoznat dekanat Medicinskog fakulteta, koji ne samo da nije reagovao, već uporno pronalazi načine da ovog kandidata promoviše u više zvanje.

Asistent Milić je još 2001. u renorimaranom stručnom časopisu (Flebology, vol. XVI) publikovao rad sa potpuno izmišlejnim podacima obzirom da operativna metoda koju pominje u to vreme uopšte nije izvođena u Nišu. Sličan, potpuno izmišljen rad, asistent Milić je mentorisao i svom studentu „podučavajući“ ga tajnama grubog plagiranja.

IMG686
„Čist plagijarizam“: KLIK ZA UVEĆANJE

Dalje, autorski rad asistenta Milića koji je publikovan 2004. godine u publikaciji „Srpski arhiv za celokupno lekarstvo“, povučen je odlukom uređivačkog odbora ovog renomiranog časopisa jer „čini prevod s engleskog jezika na srpski originalnog rada drugih autora koji je prethodno objavljen u stranom časopisu“. Uredništvo je ocenilo rad asistenta Milića kao „čist plagijarizam“.

Doktor Milić je zatim plagirao i rad „Beztenzione procedure u hirurškom lečenju preponskih kila“ koji je prethodno objavljen u internacionalnoj bazi PubMed.

Svi pomenuti plagijati su verifikovani od strane legitimne komisije Katedre za hirurgiju kao i urednštva pomenutog časopisa.

Dr Milić je plagirao čak i sopstveni doktorat, elaborirajući rezultate testova na 100 pacijenata i pored činjenice da u Nišu analiza koju pominje NIKADA nije rađena. I pored prijave dekanu Medicinskog fakulteta, do sada nije formirana čak ni nezavisna komisija koja bi ispitala verodostojnost doktorata. Naprotiv, umesto kazne, preduzimaju se sve mere da se kandidat nagradi i izabere u zvanje docenta i pored nesumnjivih dokaza o plagiranom doktoratu i plagiranim radovima.

Zašto?

Na temeljima ovakvih laži, asistent Milić je stekao nezasluženu reputaciju kojom je pridobio naklonost uticajnih političara i novinara.

IMG685
UDRUŽENJE AMERIČKIH VASKULARNIH HIRURGA:
„Školarina nikako ne znači zvanje najboljeg vaskularnog hirurga na svetu“

Dodatno, asistent Milić se ranije u skandaloznoj i neviđenoj medijskoj kampanji lažno predstavljao kao „najbolji mladi vaskularni hirurg van Amerike“, što je gnusna laž, a o čemu najboje govori zvaničan izveštaj Američkog udruženja vaskularnih hirurga.

Motiv dekanove ekstremne naklonosti i bolećivosti je usluga kojom je kandidat Milić „zadužio“ dekana Medicinskog fakulteta, pomogavši mu preko svojih političkih konekcija da njegova supruga, Marina Deljanin Ilić, bude postavljena na mesto direktora u Institutu Radon u Niškoj Banji.

Epilog?

Pod velikim pritiskom gradonačelnika Niša prof. dr Zorana Perišića (koji je izabran u zvanje vanredni profesor bez ijednog autorskog rada na SCI listi, što je u teškoj koliziji sa zakonom), Senat Univerziteta će, uveren sam u to, za koju nedelju prihvatiti pozitivan izveštaj Komisije i Dragan Milić će uprkos neoprostivom multilagijarizmu i megaplagijarizmu, flagrantnom kršenju zakona, nedopustivim kršenjima radnih obaveza i krajnje nekorektnim javnim nastupima ipak biti nagrađen promocijom u više zvanje.

Ova poslednja Komisija, inače je šesta po redu! Zašto?

medicinski2Tokom izbornog postupka koji traje od aprila 2012. god. prethodno je formirano pet različitih komisija za pisanje referata u kojima sam bio predsednik. Međutim, zbog redovnog izuzeća nekog od članova koji nisu hteli da daju legitimitet Milićevom plagijarizmu, nijedna od tih pet komisija nije napisala referat o njegovom izboru.

Pomenuću imena uglednih vaskularnih hirurga, koji su kovertirali svoja eksplicitna izuzeća iz komisija, poput akademika Đorđa Radaka, profesora Lazara Davidovića, kao i docenta dr Uroša Zoranovića.

Kako je postalo jasno da NIJEDAN vaskularni hirurg u Srbiji, koji je istovremeno profesor Univerziteta ne želi da podrži kandidata Milića, zbog njegovog plagijarizma, Senat Univerziteta u Nišu, mimo matične katedre imenovao je šestu komisiju.

Prethodno je, osim uskraćene podrške matične Katedre, i Izborno veće Medicinskog fakulteta dalo negativne ocene kandidatu dr Miliću, čime je praktično isključena svaka zakonska mogućnost njegovog napredovanja.

U ovoj poslednjoj, ŠESTOJ komisiji nalaze se isključivo profesori drugih specijalnosti, jednostavno NEMA vaskularnih hirurga, i pored činjenice da se radi o izboru docenta iz vaskularne hirurgije. Ova komisija, izabrana pod neobjašnjivim kriterijumima i oklonostima, po diktatu dekana fakulteta, a pod političkim pritiskom, napokon je napisala afirmativni referat o kandidatu, žmureći pred svim činjenicama.

Napokon, dekan Medicinskog fakulteta Stevan Ilić primio je u radni odnos ćerku predsednika Komisije prof. Nebojše Đorđevića i prodekana Dobrile Đorđević, čime je i praktično otpkupljen najviši nivo lojalnosti.

Da li je Univerzitetu u Nišu potrebna ovakva sramota?

*AUTOR JE PROFESOR MED.FAK. U NIŠU, SPECIJALISTA OPŠTE I VASKULARNE HIRURGIJE

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *