NIŠ: Konji blokirali saobraćaj i onemogućili prolaz vozilu Hitne pomoći (VIDEO)

U poslednjih par godina svedoci smo neobičnih prizora na gradskim saobraćajnicama i opasnosti od vlasničkih konja, bez nadzora, koji sve su češće ugrožavaju bezbednost saobraćaja.

Ulica Dimitrija Tucovića u niškom naselju Ledena stena, po­go­to­vo no­ću, kraj­nje je ri­zi­čna za bezbedno od­vi­ja­nje saobraćaja iz raz­lo­ga što se na kolo­vo­zu i duž nje­ga na­la­ze ko­nji ko­je su vla­sni­ci pu­sti­li na slobod­nu is­pa­šu duž put­nog pojasa.

Ka­dro­vi ko­je je sinoć snimio Nišlija Dragomir Stanković, pra­vi su pri­kaz alarmantnog stanja na gradskim ulicama i od­no­su nad­le­žnih or­ga­na pre­ma ovom pro­ble­mu.

Ka­da vo­zač na sve­ga par mi­nu­ta, za­u­sta­vlja­njem svog auto­mo­bi­la za­u­zme jav­nu po­vr­ši­nu, to je veliki saobraćajni prekršaj, ali ka­da objek­ti nesavesnih po­je­di­na­ca koji se nalaze na putu, ili sto­ka pre­pu­šte­na sa­ma se­bi za­u­zi­ma taj pro­stor i pra­vi ri­zik sa mo­gu­ćim te­žim po­sle­di­ca­ma, nad­le­žni or­ga­ni to ne vi­de. – komentarišu ogorčeni vozači koji su sinoć bili svedoci ovog događaja.

Ekipi Hitne pomoći koja je u tom trenutku krenula službenim vozilom na intevenciju po pozivu građana bio je blokiran prolaz, a nešto kasnije je nesavesni vlasnik krajnje neoprezno pokušao da prevede konje preko ulice, što je predstavljalo dodatni problem i ostalim vozačima koji su čekali u koloni vozila.

Imajući u vidu da je od velike važnosti za bezbednost u saobraćaju prohodnost puteva, stanovnici ovog dela grada apeluju da se nešto preduzme po pitanju ovog, prilično velikog problema za ovaj deo grada.

Apelujemo na putare, saobraćajnu i komunalnu policiju da preduzmu sve naophodne mere protiv nesavesnih vlasnika konja i spreče potencijalne nezgode. – kažu stanovnici naselja Ledena stena.

Ulica Dimitrija Tucovića u Nišu spada u visokofrekventne saobraćajnice.

Autor teksta: Miodrag Miki Bukovac
Autor video materijala: Dragomir Stanković

1 Comment

  1. Da su SAMO ovi konji prisutni u Nišu – to bi se dalo rešiti!
    Ali u Nišu ima i čitava krda KONJA , čiji će nas „stampedo“ UNIŠTITI !

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *