Nišlije (ne) znaju kako se troši njihov novac iz budžeta

Nevladina organizacija Protekta organizovala je konferenciju za štampu povodom početka realizacije aktivnosti u Nišu na projektu „Lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije”.

Na konferenciji su se obratili: Bogdan Urošević, Beogradski fond za političku izuzetnost, Milan Stefanović, PROTECTA, Branko Stefanović, Grad Niš, koordinator sekretarijata za finansije, Ozrenka Pavlović, Grad Niš, pomoćnik sekretara sekretarijata za finasije

 

Cilj ovog projekta je da kroz saradnju lokalnih samouprava i nedržavnih aktera u domenu upravljanja javnim finansijama doprinese uspostavljanju kontinuirane saradnje između ovih aktera u lokalnim zajednicama. Jedan od ciljeva projekta je povećanje interesa lokalnih vlasti za razvijanje i širenje odgovornih i transparentnih praksi u oblasti javnih finansija kroz saradnju sa civilnim sektorom, rečeno nje na konferenciji.

Na konferenciji su se čuli rezultati istraživanja rađenog u februaru mesecu o percepciji građana o upravljanju finansijama lokalnih samouprava. Kao ključni nalazi istraživanja izdvajaju se informacije da:

građani uglavnom nisu upoznati sa načinima finansiranja opština kao ni sa načinima trošenja novca iz lokalnog budžeta,

• svoju neinformisanost građani uglavnom prepisuju nezainteresovanosti za temu, svojoj neaktivnosti i nedostupnosti informacija i neobaveštenosti o tome gde se te informacije mogu pronaći,

• građani ističu i nedovoljne napore lokalnih samouprava da građane uključe u upravljanje budžetom,

• takođe, većina građana smatra da način trošenja buđeta njihove opštine nije javan,

• većina građana ne zna da li je održana javna rasprava budžeta za 2016. godinu u njihovoj jedinici lokalne samouprave,

• većina građana smatra da budžet njihove opštine nije dobro raspoređen,

• polovina građana smatra da su lokalne vlasti pod uticajem republičkih po pitanju trošenja opštinskog budžeta,

• za osnovni kriterijum trošenja opštinskog budžeta polovina građana navodi lične i partijske interese ljudi koji su na vlasti na lokalu,

• kada je u pitanju donošenje odluka o budžetu preko polovine građana smatra da je korupcija prisutna.

Na osnovu ovih nalaza, zaključak je da su građani slabo upoznati sa lokalnim budžetom, i to uglavnom zato što ih ta tema ne interesuje, stoga je potrebno uložiti napore u povećanje svesti građana o nužnosti participacije u radu lokalne samouprave, a s druge strane, podsticati samouprave da budu otvorenije, transparentnije i da se aktivno trude da uključe građane u proces donošenja odluka u vezi sa budžetom, navodi se kao zaključak ovog istraživanja.

Grad Niš je potpisao memorandum o saradnji na ovom projektu i iskazao volju da zajedno sa organizacijama civilnog društva radi na povećanju transparentnosti i uključivanja građana u predlaganje budžeta. Danas su iznete konkretne aktivnosti koje Grad Niš u saradnji sa PROTECTA-om planira da realizuje u narednom periodu i koje bi omogučile veću participaciju građana:

• organizovanje stručnog skupa u aprilu na kome bi se razmotrile zakonske regulative, primeri dobre prakse, analizirala situacija u Nišu i čuli predlozi za konkretne promene od strane zainteresovanih strana,
• izrada publikacije građanski vodić kroz budžet,
• edukacija o građanskoj participaciji za predstavnike medija, civilnog društva, mesnih zajednica i ostalih zainteresovanih,
• organizovanje javnih rasprava o budžetu gradonačelnika i stručnih službi Grada sa predstavnicima mesnih zajednica, civilnog društva…

Svi građani ili organizacije koji imaju konkretne predloge kako se u Nišu može ostvariti veća transparentnost procesa izrade i trošenja gradskog budžeta svoje ideje mogu od sada slati na mail centar@protecta.org.rs sa naglaskom „Za odgovorne javne finansije“.

Projekat realizuje Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) u saradnji sa Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija (ANEM), a uz finansijsku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i uz pomoć lokalnih partnera. Projektom je obuhvaćeno 15 opština/grada širom Republike Srbije, među kojima i Grad Niš. Lokalni partner na ovom projektu u Nišu je Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, a grad Niš je potpisivanjem memoranduma o saradnji dao podršku realizaciji ovog projekta.

gradjanin.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *