Hoće li niški političari priznati svoje grehe?

Niški lokalni antikorupcijski forum / LAF / u okviru projekta „Gradovi protiv kumulacije funkcija“ koji je podržan od strane Agencije za borbu protiv korupcije i Biroa za društvena istraživanja / BIRODI/ iz Beograda pokušava da preko upitnika upućenih na preko 500 funkcionerskih i 11 poslaničkih adresa utvrdi ima li u Nišu i koliko „dupliranih“ funkcionerskih fotelja.

skupstinagradanisa

Ovaj upitnik koji je elektronskim putem upućen na funkcionerske i poslaničke adrese, trebalo je da bude popunjen i vraćen do l0.novembra uveče, a ukoliko ne naiđe na pravi odjek, biće im lično dostavljen u štampanom obliku sa naknadnim rokom za odgovor.

Koordinator ovog projekta član LAF-a novinar Zorica Miladinović kaže da oko 40 funkcionera u gradu nema elektronske adrese, ali da je mali početni odziv na upitnik i onih koji takve adrese imaju.Ona je apostrofirala da su među prvima na upitnik odgovorili neki funkcioneri gradskih uprava i službi, naročito ažurno funkcioneri gradske opštine Crveni Krst, a od „viđenijih“ gradskih čelnika jedino zamenik gradonačelnika Ljubivoje Slavković. Na novinarsko pitanje a šta ako upitani funkcioneri jednostavno budu ignorisali ovaj upitnik Zorica Miladinović  kaže da ih na to obavezuje  takozvani „javni interes“. Jer, kako ona dalje kaže, funkcioneri ne mogu biti javni, a podaci o tome ko su, šta su i šta rade tajni, jer građani imaju pravo da budu informisani o svima koji upravljaju ovim gradom i žive od plata iz gradskog budžeta koji se inače „puni“ parama poreskih obveznika.

Prelistali smo ovaj upitnik koji u štampanom obliku ima 15 strana. Pored uobičajenih osnovnih biografskih podataka, upitnikom se zapitkuju funkcioneri koliko imaju godina funkcionerskog staža, kakvu školsku spremu imaju,da li na gradskim funkcijama kao izabrana ili imenovana lica, ko ih je i kada birao ili imenovao, jesu li i kome podnosili izveštaje o svom radu,jesu li bili ili su članovi organa upravljanja /Upravnog ili Nadzornog odbora/, dali su narodni poslanici… Upitnik zapitkuje funkcionere i da li su  osnivači, vlasnici, suvlasnici rukovodioci ili upravljačkog organa nekog preduzeća i da li je to preduzeće sponzor gradskih i republičkih javnih preduzeća, ustanova ili sportskih klubova. I da li su ta preduzeća o vreme funkcije upitanog  zaključivale poslove sa gradom, republikom ili opštinom… Najškakljivijim se čine pitanja o tome da li je funkcioner bio u sukobu interesa i da li je Agencija za borbu protiv korupcije izricala neke mere. Zatim – šta posedujete pokretne i nepokretne imovine,a šta od imovine poseduju vaš bračni drug, roditelji i deca, deo kakvih je promena došlo u imovinskom stanju dok teče funkcija… Funkcionerima je tu i pitanje da li misle da imaju više i višak funkcija i koliko su njima posvećeni, kao i da li smatraju da je kumulacija funkcija štetna društvena pojava i zašto, i na kraju pitanje da je princip jedan čovek,jedna funkcija,jedna plata,moguće ostvariti u Srbiji.

LAF je saopštio da će svi podaci do kojih se bude došlo preko ovog upitnika biti dostupni javnosti i na sajtu, a da odgovornost za tačnost podataka snosi funkcioner koji popunjava upitnik?!

Na konferenciji za novinare čuo se glasan smeh na konstataciju o odgovornosti funkcionera za dostaljene podatke. Jer, ako tu vrstu odgovornosti ne ispoljavaju mnogi državni, što ne bi čak i gori bili lokalni funkcioneri. Novinari su u šali predložili i da podatke iz upitnika treba dostaviti i MUP i tužilaštvima! Jedan novinar reče da u uvodnim rečima u upitniku treba staviti – „Ko laže da mu umre stranka“!

Jedan od novinara poluglasno je izgovorio rečenicu da se „ne može verovati funkcionerima ni kad ti darove, a kamo li upitnike donose“… Novinari se u posebno iz upitnika komentarisali ponuđene odgovore o „stanju imovine od kada ste na funkciji“. A ponuđeni su – „moja imovina se blago uvećala“, „moja imovina se značajno smanjila“, „moja imovina se blago smanjila“, „nema promene“ i „ne mogu da ocenim“. Neki su na press konferenciji bili spremni i da se klade da će se najmanje funkcionera opredeliti za odgovor „moja imovina se značajno uvećala“!

Projekat LAF-a je svakako važan pokušaj da se sondiraju slike i prilike o funkcionerima grada i broju dupliranih ili tripliranih  fotelja. Ali, više je nego jasno da će to pitanje ostati nerešeno ukoliko se u stranačkim vrhovima ne demonstrira odlučnost da se kumulaciji funkcija stane na put. Najviši stranački organ SNS je nedavno prvi doneo odluku da se njihovi članovi moraju odreći duplih funkcija, ali nismo sigurni da je po tom pitanju demonstrirana doslednost na svim nivoima. A kad će, ne znamo?

Milorad Doderović

© 2023 GRAĐANIN - Gradjanin.rs je upisan u Registar medija Republike Srbije pod rednim brojem: IN000266