Podnošenje zahteva ED ”Jugoistoku” na još pet mesta

PD „Jugoistok“ Niš obavestio je danas potrošače da u cilju olakšavanja postupka izdavanja Rešenja o odobrenju za priključenje i fizičkog priključenja korisnika distributivnog sistema, budući kupci električne energije mogu podneti Zahtev za izdavanje Rešenja o odobrenju za priključenje, u pisanom obliku i na šalterima poslovnica pogona (Gadžin Han, Doljevac, Matejevac, Toponica i Niška Banja).

Jugoistok

-Formular Zahteva koji podnosilac popunjava traženim podacima možete dobiti od zaposlenog na šalteru poslovnice pogona. Prijem popunjenog Zahteva za izdavanje odobrenja za priključenje vrši zaposleni na šalteru poslovnice pogona. Podnosilac Zahteva tačno definiše svoj zahtev uz stručnu pomoć zaposlenog na šalteru, iste unosi u formular Zahteva i overava potpisom. Od zaposlenog na šalteru, u pisanom obliku, dobijaju se uputstva radi uplate svih potrebnih taksi sa brojevima žiro računa, saopštio je Jugoistok.

Svaki podnešen zahtev ide službenom poštom u ED Niš radi dalje procedure. O daljem toku procesa , a u skladu sa uputstvom za sprovođenje procedure za priključenje objekata na elektrodistributivnu mrežu podnosilac Zahteva biće obavešten telefonom, u smislu preduzimanja daljih koraka radi brže realizacije Zahteva u skladu sa važećim procedurama Elektrodistribucije.

Takođe, postojeći kupci imaju mogućnost podnošenja zahteva na šalterima poslovnica pogona za: povećanje ili smanjenje angažovane snage, promene kategorije potrošnje, prelazak sa monofaznog na trofazni priključak i aktiviranje druge tarife kao ostale intervencije na priključnim vodovima i mernim mestima.

A.K.