Smene u gradskom veću Niša

Dr Zoran Perišić, gradonačelnik Niša najavio je danas rekonstrukciju članova Gradskog veća radi poboljšanja funkcionisanja grada. On je rekao da će iskoristiti pravo da rekonstruiše gradsku vladu.

– Moraćemo da potražimo one ljude koji će imati više vremena da se posvete gradskim problemima. Većnik Predrag Savić je sam tako izabrao, a promena će biti još. Obaviće se i preraspodela zaduženja većnika, a sve u cilju da se unapredi funkcionisanje grada – rekao je Perišić i naveo da ima mnogo problema i sa funkcionisanjem uprava koje je okarakterisao kao neefikasne i „spore“ kod rešavanja gorućih problema.

„Novi Niš“ ipak ima bankarsku garanciju

On je sazvao konferenciju za novinare kako bi otklonio nedoumicu oko izjave Ljube Slavkovića, zamenika gradonačelnika Niša koji je nedavno rekao da projekat „Novi Niš“ nema bankarske garancije i da će se taj projekat sa američkom firmom „Clean earth capital“ teško ostvariti. „Novi Niš“ je projekat u kome bi trebala da se očekuje izgradnja stambenog, naučnog i drugog karaktera na prostoru današnje kasarne Bubanjski heroji.

– Administrator ove garancije je Narodna banka Srbije, a korisnik Grad Niš. Bankarska garancija je izdata 2012. godine i važeća je četiri godine do 17.4.2016. godine. Netačne su tvrdnje Ljubivoja Slavkovića iznete u medijima. Od Slavkovića očekujem i objašnjenje investitoru koje će i mediji moći da prenesu. Iskreno verujem da ovo neće uticati na dalje investicije u našem gradu – rekao je Perišić na konferenciji.

M.S.

© 2023 GRAĐANIN - Gradjanin.rs je upisan u Registar medija Republike Srbije pod rednim brojem: IN000266