Published On: sreda, 7. marta 2018.

Maša Mileusnić (novinarka) – Borba protiv nasilja nad ženama mora biti efikasnija

Maša Mileusnić

Grupa novinarki i novinara se okupila kako bi napravila grupu koja će uz poštovanje kodeksa, realno izveštavati o nasilju nad ženama. Cilj svega toga je da pokušamo institucijama da ukažemo na tu pojavu kao narastajući problem, a sve kako bi reagovali i „izvukli“ te žene iz nasilničkog okruženja. Borba protiv nasilja nad ženama mora biti efikasnija i zato ćemo formirati jednu bazu podataka svih nadležnih instiutucija koje se bave time, a sve u pokušaju da tu pojavu što više iskorenimo.

(Stav Mileusnićeve na predstavljanju analize istraživanja o nasilju nad ženama, a u organizaciji Medijskog istraživačkog centra Niš)

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>